Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Teksta izskatīšana attiecībā uz diskursu (diskursa analīze).
Nosaukums angļu valodā Text Viewed in Relation to Discourse (Discourse Analysis).
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Zane Seņko
Anotācija Darba autore galvenokārt aplūko, cik svarīgi ir izprast tulkojamo tekstu diskursa līmenī. Diskursa analīze un kritiskā diskursa analīze ir kļuvušas par aktuāliem jautājumiem tulkošanas teorijā un praksē. Teorētiskajā daļā aplūkota diskursa definīcija, diskursa analīzes kritēriji, diskursa analīzes un kritiskās diskursa analīzes pielietošanas svarīgums un citas būtiskas teorijas tulkošanā. Analītiskajā daļā ir parādīts abu analīzes veidu praktiskais pielietojums un izskaidrotas tulkošanas stratēģijas, kas tiek izmantotas, lai pārnestu tulkojamā teksta jēgu uz latviešu valodu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas - tulkojamā teksta Gigged: The End of the Job and the Future of Work (2018), ko sarakstījusi Sāra Keslere, tulkojuma latviešu valodā, kā arī secinājumi un bibliogrāfija. Ir arī trīs pielikumi, ko veido terminu vārdnīca, diskursa analīzes pētījumu klasifikācija un tulkojamais teksts.
Atslēgas vārdi diskursa analīze, kritiskā diskursa analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Discourse, Discourse analysis, Critical discourse analysis, translation
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2022 20:30:16