Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Teksta izskatīšana attiecībā uz diskursu (diskursa analīze).
Title in English Text Viewed in Relation to Discourse (Discourse Analysis).
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Zane Seņko
Abstract Darba autore galvenokārt aplūko, cik svarīgi ir izprast tulkojamo tekstu diskursa līmenī. Diskursa analīze un kritiskā diskursa analīze ir kļuvušas par aktuāliem jautājumiem tulkošanas teorijā un praksē. Teorētiskajā daļā aplūkota diskursa definīcija, diskursa analīzes kritēriji, diskursa analīzes un kritiskās diskursa analīzes pielietošanas svarīgums un citas būtiskas teorijas tulkošanā. Analītiskajā daļā ir parādīts abu analīzes veidu praktiskais pielietojums un izskaidrotas tulkošanas stratēģijas, kas tiek izmantotas, lai pārnestu tulkojamā teksta jēgu uz latviešu valodu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas - tulkojamā teksta Gigged: The End of the Job and the Future of Work (2018), ko sarakstījusi Sāra Keslere, tulkojuma latviešu valodā, kā arī secinājumi un bibliogrāfija. Ir arī trīs pielikumi, ko veido terminu vārdnīca, diskursa analīzes pētījumu klasifikācija un tulkojamais teksts.
Keywords diskursa analīze, kritiskā diskursa analīze
Keywords in English Discourse, Discourse analysis, Critical discourse analysis, translation
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 20:30:16