Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tulkošana un kultūra.
Nosaukums angļu valodā Translation and Culture.
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Marina Platonova
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfijas. Bakalaura darbu veido arī trīs pielikumi—saīsinājumu glosārijs, terminu glosārijs un avota teksts. Teorētiskajā daļā autore pēta valodas un kultūras savstarpējo saistību, aplūko Ziemeļamerikas, Eiropas un Ķīnas kultūras jēdzienu, kā arī identificē starpkultūru aspektus, kas jāņem vērā tulkošanas procesā. Īpaša uzmanība pievērsta arī tulkošanas teorijas un prakses attīstībai Ķīnā. Analītiskajā daļā tiek salīdzināts oriģinālteksts un mērķteksts. Autore arī aplūko tulkošanas metodes, kas tiek izmantotas, lai atveidotu kultūrspecifiskus elementus. Bakalaura darba praktiskajā daļā ir veikts Juņ Veņ (Yun Wen) 2020. gadā sarakstītā avota teksta “Huawei modelis—Ķīnas tehnoloģiju giganta izaugsme” (The Huawei Model—The Rise of China’s Technology Giant) tulkojums.
Atslēgas vārdi Valoda, Kultūra, Tulkošana, Starpkultūru komunikācija, Tulkošanas stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Language, Culture, Translation, Cross-cultural communication, Translation strategies
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2022 20:30:15