Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tulkošana un kultūra.
Title in English Translation and Culture.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Marina Platonova
Abstract Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfijas. Bakalaura darbu veido arī trīs pielikumi—saīsinājumu glosārijs, terminu glosārijs un avota teksts. Teorētiskajā daļā autore pēta valodas un kultūras savstarpējo saistību, aplūko Ziemeļamerikas, Eiropas un Ķīnas kultūras jēdzienu, kā arī identificē starpkultūru aspektus, kas jāņem vērā tulkošanas procesā. Īpaša uzmanība pievērsta arī tulkošanas teorijas un prakses attīstībai Ķīnā. Analītiskajā daļā tiek salīdzināts oriģinālteksts un mērķteksts. Autore arī aplūko tulkošanas metodes, kas tiek izmantotas, lai atveidotu kultūrspecifiskus elementus. Bakalaura darba praktiskajā daļā ir veikts Juņ Veņ (Yun Wen) 2020. gadā sarakstītā avota teksta “Huawei modelis—Ķīnas tehnoloģiju giganta izaugsme” (The Huawei Model—The Rise of China’s Technology Giant) tulkojums.
Keywords Valoda, Kultūra, Tulkošana, Starpkultūru komunikācija, Tulkošanas stratēģijas
Keywords in English Language, Culture, Translation, Cross-cultural communication, Translation strategies
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 20:30:15