Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Starpkultūru pragmātika un tehniskā tulkošana
Nosaukums angļu valodā Cross-Cultural Pragmatics and Technical Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Marina Platonova
Anotācija Šo bakalaura darbu “Starpkultūru pragmātika un tehniskā tulkošana” ir izstrādājusi profesionālā bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Dominika Siberga. Šajā bakalaura darbā tiek aplūkoti tādi jautājumi kā kultūras norāžu klātbūtne mūsdienu tehniskajos tekstos, aplūkotas kultūras norāžu klasifikācijas, stratēģijas un procedūras, kas tiek izmantotas tulkošanas procesā. Šajā darbā tiek aplūkots arī jautājums par tulkotājam piemērojamo kultūras kompetenci un izpratni, aplūkojot piemērus dažādu kategoriju ietvaros. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas un praktiskās daļas - Vinsenta Mosko (Vincent Mosco) oriģinālteksta The Smart City in a Digital Word (2019) tulkojuma krievu valodā, kā arī secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem, kas ietver terminu glosāriju un oriģināltekstu angļu valodā, kopā 101 lappuses, neskaitot pielikumus. Bibliogrāfiju veido 31 grāmatas un raksti, 7 tiešsaistes vārdnīcas un datu bāzes un 12 būtiski tiešsaistes resursi, kopā 50 ieraksti.
Atslēgas vārdi Starpkultūru pragmātika, kultūras kompetence, kultūras norādes, tehniskā tulkošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Cross-cultural pragmatics, cultural competence, cultural references, technical translation
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2022 20:05:28