Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Starpkultūru pragmātika un tehniskā tulkošana
Title in English Cross-Cultural Pragmatics and Technical Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Marina Platonova
Abstract Šo bakalaura darbu “Starpkultūru pragmātika un tehniskā tulkošana” ir izstrādājusi profesionālā bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Dominika Siberga. Šajā bakalaura darbā tiek aplūkoti tādi jautājumi kā kultūras norāžu klātbūtne mūsdienu tehniskajos tekstos, aplūkotas kultūras norāžu klasifikācijas, stratēģijas un procedūras, kas tiek izmantotas tulkošanas procesā. Šajā darbā tiek aplūkots arī jautājums par tulkotājam piemērojamo kultūras kompetenci un izpratni, aplūkojot piemērus dažādu kategoriju ietvaros. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas un praktiskās daļas - Vinsenta Mosko (Vincent Mosco) oriģinālteksta The Smart City in a Digital Word (2019) tulkojuma krievu valodā, kā arī secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem, kas ietver terminu glosāriju un oriģināltekstu angļu valodā, kopā 101 lappuses, neskaitot pielikumus. Bibliogrāfiju veido 31 grāmatas un raksti, 7 tiešsaistes vārdnīcas un datu bāzes un 12 būtiski tiešsaistes resursi, kopā 50 ieraksti.
Keywords Starpkultūru pragmātika, kultūras kompetence, kultūras norādes, tehniskā tulkošana
Keywords in English Cross-cultural pragmatics, cultural competence, cultural references, technical translation
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 20:05:28