Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes un risku pārvaldības stratēģija AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”"
Nosaukums angļu valodā "Quality and risk management strategy in “VALMIERA GLASS”JSC"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Gaļina Robertsone
Recenzents Jānis Pildavs
Anotācija Kauškale A. (2022). Kvalitātes un risku pārvaldības stratēģija AS “Valmieras stikla šķiedra”: Maģistra darbs. Vadītājs zinātniskais asistents G. Robertsone. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 31 tabula, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 5 avoti latviešu un 55 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir veikt kvalitātes vadības un risku pārvaldības sistēmas un to integrācijas pakāpes novērtēšanu AS “Valmieras stikla šķiedra”, lai izstrādātu kvalitātes un risku integrētās vadības stratēģiju ražošanas uzņēmumā. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti kvalitātes vadības un risku pārvaldības modeļi, kā arī vispārīga sistēmu darbība. Veikta literatūras kvalitatīvā kontentanalīze, lai izvērtētu ieguvumus no integrētās vadības sistēmas ieviešanas. Veidots pētījuma dizains, kā arī pētījuma pielietoto metožu salīdzinājums, izvērtējot priekšrocības, trūkumus un pielietojumu darbā. Otrajā pētījuma daļā aprakstīta vispārēja uzņēmuma darbība. Veikta kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana, veicot iekšējo auditu apkopojumu. Apskatītas un izvērtētas klientu saņemtās reklamācijas, meklējot reklamāciju cēloņus, izmantojot vairākas metodes. Noteikta integrētās vadības sistēmas pakāpe. Trešajā pētījuma daļā, pētījuma otrajā daļā iegūtajām neatbilstībām veidoti priekšlikumi un pilnveidojumi šo neatbilstību novēršanai. Izveidoti pilnveides pasākumu ieviešanas plāni, izrēķināts kopējais lietderīgums šo plānu izpildes gadījumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Ražošanā ir būtiska gan kvalitātes nodrošināšana produktos, gan arī risku pārvaldība uz noteiktajām jomām, kas iespējami var samazināt šo risku iestāšanos. Kvalitātes prasību izpilde novērojama attiecībā uz klientu noteiktajām prasībām. Kopumā, pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu un risku pārvaldību ar integrētas dokumentu vadības ieviešanu, izveidojot arī integrētu risku reģistru.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, Integrētā vadības sistēma, risku pārvaldība, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, Integrated management system, risk management, strategy
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2022 14:55:00