Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes un risku pārvaldības stratēģija AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”"
Title in English "Quality and risk management strategy in “VALMIERA GLASS”JSC"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Gaļina Robertsone
Reviewer Jānis Pildavs
Abstract Kauškale A. (2022). Kvalitātes un risku pārvaldības stratēģija AS “Valmieras stikla šķiedra”: Maģistra darbs. Vadītājs zinātniskais asistents G. Robertsone. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 31 tabula, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 5 avoti latviešu un 55 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir veikt kvalitātes vadības un risku pārvaldības sistēmas un to integrācijas pakāpes novērtēšanu AS “Valmieras stikla šķiedra”, lai izstrādātu kvalitātes un risku integrētās vadības stratēģiju ražošanas uzņēmumā. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti kvalitātes vadības un risku pārvaldības modeļi, kā arī vispārīga sistēmu darbība. Veikta literatūras kvalitatīvā kontentanalīze, lai izvērtētu ieguvumus no integrētās vadības sistēmas ieviešanas. Veidots pētījuma dizains, kā arī pētījuma pielietoto metožu salīdzinājums, izvērtējot priekšrocības, trūkumus un pielietojumu darbā. Otrajā pētījuma daļā aprakstīta vispārēja uzņēmuma darbība. Veikta kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana, veicot iekšējo auditu apkopojumu. Apskatītas un izvērtētas klientu saņemtās reklamācijas, meklējot reklamāciju cēloņus, izmantojot vairākas metodes. Noteikta integrētās vadības sistēmas pakāpe. Trešajā pētījuma daļā, pētījuma otrajā daļā iegūtajām neatbilstībām veidoti priekšlikumi un pilnveidojumi šo neatbilstību novēršanai. Izveidoti pilnveides pasākumu ieviešanas plāni, izrēķināts kopējais lietderīgums šo plānu izpildes gadījumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Ražošanā ir būtiska gan kvalitātes nodrošināšana produktos, gan arī risku pārvaldība uz noteiktajām jomām, kas iespējami var samazināt šo risku iestāšanos. Kvalitātes prasību izpilde novērojama attiecībā uz klientu noteiktajām prasībām. Kopumā, pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu un risku pārvaldību ar integrētas dokumentu vadības ieviešanu, izveidojot arī integrētu risku reģistru.
Keywords Kvalitātes vadības sistēma, Integrētā vadības sistēma, risku pārvaldība, stratēģija
Keywords in English Quality management system, Integrated management system, risk management, strategy
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 14:55:00