Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Risku novērtējums un pārvaldība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Risk assessment and management in Emergency Medical Service"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Iveta Daugule
Recenzents Gaļina Robertsone
Anotācija Ābrama L,M. (2022). Risku novērtējums un pārvaldība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec., pētnieks I. Daugule. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 3 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 17 avoti latviešu, 10 avoti angļu un 7 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir veikt kvalitātes vadības sistēmas risku novērtējumu un uzlabot pārvaldību Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Pirmajā darba daļā, ir izpētītas kvalitātes vadības un risku pārvaldības teorētiskos aspektus, kā arī piemērotākās risku novērtēšanas metodes. Otrajā darba daļā tika veiktas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kvalitātes sistēmas risku novērtējums, analizēta šo risku pārvaldība, izmantotas kvalitātes un risku novērtējuma metodes, kā arī veidotas kvalitātes risku saistītās izmaksas. Trešajā darba daļā pamatojoties uz iepriekš izstrādātajām darba daļām, rasti priekšlikumi un uzlabojumi risku pārvaldības uzlabošanā, neatbilstību novēršanā un pilnveides pasākumu ieviešanas izmaksas. Nozīmīgākais secinājums ir, ka visi pilnveides pasākumu ieviešanas ieteikumi ir kategorijās, kuras atrodas savstarpējā mijiedarbībā. Veicot preventīvās darbības, ir iespējams samazināt kļūdu izmaksas. Savukārt kļūdu samazināšanās nozīmē, ka kontroles izmaksas vairs nav nepieciešamas. Dienesta kopējās izmaksās ir iekļautas visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras un darbību izmaksas. Piemēram, Dienesta izmaksas veido, personāla apmācība un tālākizglītība sakaru sistēmas, transportlīdzekļu, iekārtu iegāde un apkope, pirmās palīdzības sniegšanas un ātrās palīdzības sniegšanas pasākumi. Arī procesa (piemēram, reakcijas laika) standarti un personāla prasības, kā arī sabiedrības prasības lielā mērā ietekmē šīs izmaksas. Priekšlikums, ka veiktie pilnveides pasākumi ir mazinājuši riska ietekmi uz dienesta mērķu sasniegšanu, taču, lai risku samazinātu līdz pieņemam līmenim nepieciešams turpināt veikt pasākumus riska mazināšanai, kā arī nerealizētos pasākumus, iespējams noteikt jaunus papildus pasākumus. Veikt risku pārskatīšanu un noteikšanu atbilstoši stratēģiskajiem mērkiem.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes vadība, risku novērtējums, risks, risku pārvaldība, risku vadība, metodes, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, quality management, risk assessment, risk, risk management, methods, improvement
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2022 14:09:13