Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Risku novērtējums un pārvaldība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"
Title in English "Risk assessment and management in Emergency Medical Service"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Iveta Daugule
Reviewer Gaļina Robertsone
Abstract Ābrama L,M. (2022). Risku novērtējums un pārvaldība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec., pētnieks I. Daugule. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 3 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 17 avoti latviešu, 10 avoti angļu un 7 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir veikt kvalitātes vadības sistēmas risku novērtējumu un uzlabot pārvaldību Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Pirmajā darba daļā, ir izpētītas kvalitātes vadības un risku pārvaldības teorētiskos aspektus, kā arī piemērotākās risku novērtēšanas metodes. Otrajā darba daļā tika veiktas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kvalitātes sistēmas risku novērtējums, analizēta šo risku pārvaldība, izmantotas kvalitātes un risku novērtējuma metodes, kā arī veidotas kvalitātes risku saistītās izmaksas. Trešajā darba daļā pamatojoties uz iepriekš izstrādātajām darba daļām, rasti priekšlikumi un uzlabojumi risku pārvaldības uzlabošanā, neatbilstību novēršanā un pilnveides pasākumu ieviešanas izmaksas. Nozīmīgākais secinājums ir, ka visi pilnveides pasākumu ieviešanas ieteikumi ir kategorijās, kuras atrodas savstarpējā mijiedarbībā. Veicot preventīvās darbības, ir iespējams samazināt kļūdu izmaksas. Savukārt kļūdu samazināšanās nozīmē, ka kontroles izmaksas vairs nav nepieciešamas. Dienesta kopējās izmaksās ir iekļautas visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras un darbību izmaksas. Piemēram, Dienesta izmaksas veido, personāla apmācība un tālākizglītība sakaru sistēmas, transportlīdzekļu, iekārtu iegāde un apkope, pirmās palīdzības sniegšanas un ātrās palīdzības sniegšanas pasākumi. Arī procesa (piemēram, reakcijas laika) standarti un personāla prasības, kā arī sabiedrības prasības lielā mērā ietekmē šīs izmaksas. Priekšlikums, ka veiktie pilnveides pasākumi ir mazinājuši riska ietekmi uz dienesta mērķu sasniegšanu, taču, lai risku samazinātu līdz pieņemam līmenim nepieciešams turpināt veikt pasākumus riska mazināšanai, kā arī nerealizētos pasākumus, iespējams noteikt jaunus papildus pasākumus. Veikt risku pārskatīšanu un noteikšanu atbilstoši stratēģiskajiem mērkiem.
Keywords Kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes vadība, risku novērtējums, risks, risku pārvaldība, risku vadība, metodes, pilnveide
Keywords in English Quality management system, quality management, risk assessment, risk, risk management, methods, improvement
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 14:09:13