Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Minimālās darba algas ekonomiskā analīze Latvijā un tās salīdzinošie rādītāji ar pārējām Baltijas valstīm”
Nosaukums angļu valodā “Economic Analysis of the Minimum Wage in Latvia and Its Indicators with the others Baltic States”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sandra Bāliņa
Recenzents Irina Jevinga
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Minimālās darba algas ekonomiskā analīze Latvijā un tās salīdzinošie rādītāji ar pārējām Baltijas valstīm”. Darbā ir izskatīta aktuāla tēma, kur minimālās algas mērķis ir nodrošināt darbinieku aizsardzību pret nepietiekamu atalgojumu un tādējādi garantēt pienācīgu dzīves līmeni. Adekvāta minimālā alga un tās pakāpeniska palielināšana ir īpaši svarīga tādās valstīs kā Latvija, Lietuva un Igaunija. Pētījuma mērķis ir izvērtēt noteikt minimālās darba algas ekonomiskās sekas Latvijā un veikt tās salīdzinošos rādītājus ar pārējām Baltijas valstīm. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tika izpētīta teorētiskā literatūra par minimālās darba algas nozīmi, to teorijas pamatnostādnes. Otrajā nodaļā ir veikta minimālās darba algas izpēte Latvijā. Bet trešajā nodaļā ir analizētas minimālās darba algas īpatnības Baltijas valstīs. Darba nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un piedāvāti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 54 lappusēm, ir izmantota 1 tabula un 8 attēli. Darbā izmantoti 75 literatūras avoti. Darbā ir pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Minimālās darba algas ekonomiskā analīze Latvijā un tās salīdzinošie rādītāji ar pārējām Baltijas valstīm
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic Analysis of the Minimum Wage in Latvia and Its Indicators in Comparison with the other Baltic States
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2022 12:37:09