Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Minimālās darba algas ekonomiskā analīze Latvijā un tās salīdzinošie rādītāji ar pārējām Baltijas valstīm”
Title in English “Economic Analysis of the Minimum Wage in Latvia and Its Indicators with the others Baltic States”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Sandra Bāliņa
Reviewer Irina Jevinga
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Minimālās darba algas ekonomiskā analīze Latvijā un tās salīdzinošie rādītāji ar pārējām Baltijas valstīm”. Darbā ir izskatīta aktuāla tēma, kur minimālās algas mērķis ir nodrošināt darbinieku aizsardzību pret nepietiekamu atalgojumu un tādējādi garantēt pienācīgu dzīves līmeni. Adekvāta minimālā alga un tās pakāpeniska palielināšana ir īpaši svarīga tādās valstīs kā Latvija, Lietuva un Igaunija. Pētījuma mērķis ir izvērtēt noteikt minimālās darba algas ekonomiskās sekas Latvijā un veikt tās salīdzinošos rādītājus ar pārējām Baltijas valstīm. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tika izpētīta teorētiskā literatūra par minimālās darba algas nozīmi, to teorijas pamatnostādnes. Otrajā nodaļā ir veikta minimālās darba algas izpēte Latvijā. Bet trešajā nodaļā ir analizētas minimālās darba algas īpatnības Baltijas valstīs. Darba nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un piedāvāti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 54 lappusēm, ir izmantota 1 tabula un 8 attēli. Darbā izmantoti 75 literatūras avoti. Darbā ir pievienoti 2 pielikumi.
Keywords Minimālās darba algas ekonomiskā analīze Latvijā un tās salīdzinošie rādītāji ar pārējām Baltijas valstīm
Keywords in English Economic Analysis of the Minimum Wage in Latvia and Its Indicators in Comparison with the other Baltic States
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 12:37:09