Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tehnisko tekstu tulkošanas pragmatiskie aspekti (uz mērķauditoriju orientēts tulkojums).
Nosaukums angļu valodā Pragmatic Aspects of Technical Translation (Target-Oriented Translation).
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Marina Platonova
Recenzents Larisa Iļinska
Anotācija Pragmatika ir viena no populārākajām tēmām tulkošanas teorijā un praksē. Bakalaura darba mērķis ir ieviest attiecības starp semantiku un pragmatiku, uzsvērt konteksta nozīmi pragmatikā un tulkošanā, pētīt pragmatiskas neveiksmes cēloņus, papildus ieviešot dažādas tulkošanas stratēģijas, lai panāktu pragmatisku līdzvērtību dažādos kontekstos. Valodas simbolu nozīmi nevar interpretēt tikai no semantikas vai sintakses viedokļa, jo valoda ir informācijas nodošanas līdzeklis, un tā nevar pastāvēt neatkarīgi no konteksta un lietotājiem. Pētot informācijas pārraides efektivitāti, uzmanība jāpievērš komunikatīvajām pusēm, kā arī viņu kultūras un kognitīviem kontekstiem. Valodas pētniecība, kas ietver valodas lietotājus un kontekstu, kurā atrodas arī viņu darbi, ir pragmatikas darbības joma un nozīmīgums. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās un analītiskās daļas, praktiskā daļas – avota teksta tulkojuma latviešu valodā, secinājumiem, atsauču saraksta un pielikumiem, kas satur terminu glosāriju un avota tekstu angļu valodā, kopskaitā 104 lappuses (izņemot pielikumus). Avota teksts ir Cezara Marolla (Cesar Marolla) grāmata Information and Communication Technology for Sustainable Development (2019). Atsauču sarakstu veido 35 grāmatas un publikācijas, 4 vārdnīcas, kā arī 6 tiešsaistes resursi.
Atslēgas vārdi Pragmatika; Semantika; Konteksts; Pragmatiska Neveiksme; Tulkošanas Stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Pragmatics; Semantics; Context; Pragmatic Failure; Translation Strategies
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2022 11:16:43