Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Korporatīvo klientu pārvaldības kvalitātes novērtējums un pilnveide elektroenerģijas nozares uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment and improvement of the quality of corporate customer management in an electricity company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Laila Keisele
Recenzents Anita Straujuma
Anotācija Dobrāja I. (2022). Korporatīvo klientu pārvaldības kvalitātes novērtējums un pilnveide elektroenerģijas nozares uzņēmumā: Maģistra darbs. Darba vadītāja ir Mg. oec. L. Keisele. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti trīsdesmit astoņi attēli, trīsdesmit viena tabula un trīs formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 64 literatūras avoti. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir novērtēt klientu pārvaldības procesa kvalitāti un efektivitāti korporatīvo klientu daļā, lai sekmētu stratēģiskā mērķa sasniegšanu transformējot klientu apkalpošanas pieeju uz kvalitatīvu attiecību vadību. Pirmajā daļā veikta literatūras analīze par klientu apkalpošanas un pārvaldības jēdzieniem, kvalitātes un efektivitātes aspektiem un vadības sistēmām, kas spētu atbalstīt izvirzītā mērķa sasniegšanu, kā arī aplūkotas izmantotās metodes. Otrajā daļā veikts klientu pārvaldības procesa novērtējums, analizējot tā kvalitāti un efektivitāti. Analizēta uzņēmuma kvalitātes vadība, procesu vadība un veikts integrētās vadības sistēmas pakāpes novērtējums. Trešajā daļā ir izstrādāti pilnveides priekšlikumi klientu pārvaldības procesam. Priekšlikumi paredz darba organizācijas pilnveidi, kvalitātes un procesu uzraudzību un procesu savstarpējās integrācijas pilnveidi gan klientu apkalpošanas funkcijā, gan uzņēmumā kopumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – kvalitatīvam klientu pārvaldības procesam pamatā ir jābūt definētam procesam ar noteiktiem mērījumiem. Tāpat jānodrošina tā kvalitātes uzraudzība un attīstība, lai, starpfunkcionāli sadarbojoties, uzņēmums spētu radīt klientam vienmērīgu un ilgstošu vērtības piegādes ķēdi.
Atslēgas vārdi korporatīvo klientu pārvaldība, process, kvalitāte, novērtējums, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate customer management, process, quality, assessment, improvement
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 21:38:39