Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Korporatīvo klientu pārvaldības kvalitātes novērtējums un pilnveide elektroenerģijas nozares uzņēmumā"
Title in English "Assessment and improvement of the quality of corporate customer management in an electricity company"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Laila Keisele
Reviewer Anita Straujuma
Abstract Dobrāja I. (2022). Korporatīvo klientu pārvaldības kvalitātes novērtējums un pilnveide elektroenerģijas nozares uzņēmumā: Maģistra darbs. Darba vadītāja ir Mg. oec. L. Keisele. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti trīsdesmit astoņi attēli, trīsdesmit viena tabula un trīs formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 64 literatūras avoti. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir novērtēt klientu pārvaldības procesa kvalitāti un efektivitāti korporatīvo klientu daļā, lai sekmētu stratēģiskā mērķa sasniegšanu transformējot klientu apkalpošanas pieeju uz kvalitatīvu attiecību vadību. Pirmajā daļā veikta literatūras analīze par klientu apkalpošanas un pārvaldības jēdzieniem, kvalitātes un efektivitātes aspektiem un vadības sistēmām, kas spētu atbalstīt izvirzītā mērķa sasniegšanu, kā arī aplūkotas izmantotās metodes. Otrajā daļā veikts klientu pārvaldības procesa novērtējums, analizējot tā kvalitāti un efektivitāti. Analizēta uzņēmuma kvalitātes vadība, procesu vadība un veikts integrētās vadības sistēmas pakāpes novērtējums. Trešajā daļā ir izstrādāti pilnveides priekšlikumi klientu pārvaldības procesam. Priekšlikumi paredz darba organizācijas pilnveidi, kvalitātes un procesu uzraudzību un procesu savstarpējās integrācijas pilnveidi gan klientu apkalpošanas funkcijā, gan uzņēmumā kopumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – kvalitatīvam klientu pārvaldības procesam pamatā ir jābūt definētam procesam ar noteiktiem mērījumiem. Tāpat jānodrošina tā kvalitātes uzraudzība un attīstība, lai, starpfunkcionāli sadarbojoties, uzņēmums spētu radīt klientam vienmērīgu un ilgstošu vērtības piegādes ķēdi.
Keywords korporatīvo klientu pārvaldība, process, kvalitāte, novērtējums, pilnveide
Keywords in English corporate customer management, process, quality, assessment, improvement
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 21:38:39