Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Industriālā simbioze. CO2 uzglabāšana produktos"
Nosaukums angļu valodā "Industrial symbiosis with CO2 storage in products"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Gatis Bažbauers
Anotācija Maģistra darba nosaukums – “Industriālā simbioze. CO2 uzglabāšana produktos”. Darba autors: Gustavs Vīksne. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga. Maģistra darba mērķis – analizēt CO2 uzglabāšanas iespējas produktos, izmantojot vienas koksnes resursa pārstrādes ražotnes piemēru. Darbā ir analizēta pieejamā literatūra par koksnes siltumizolācijas ražošanu, izskatot ražošanas tehnoloģiskos risinājumus un ražošanas ekoloģiskos, klimata un ekonomiskos aspektus. Tika veikta jaunas ražotnes izpēte, kurā tika izvēlēts koksnes siltumizolācijas produkts un tā parametri, veikta ražošanas procesa un shēmas izvēle. Tika apskatīti un izvēlēti jaunās ražotnes izejvielu un enerģijas patēriņi, kā arī apskatīti potenciālie energoavoti ražošanai. Jaunās ražotnes projektam tika veikta ekonomiskā analīze. Jaunajam produktam tika veikti produktā noglabātā CO2 apjoma aprēķini. Jaunās ražotnes energoavota izvēlei tika veikta daudzkritēriju analīze, izskatot un izvērtējot trīs potenciālos energoavotu scenārijus. Maģistra darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)”, projekta Nr. lzp-2020/1-0302, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome. Maģistra darbs sastāv no 98 lapām, 24 attēliem, 70 formulām un 46 tabulām.
Atslēgas vārdi CO2 uzglabāšana, enerģijas ražošana, koksnes produkti, mežizstrādes atlikumi, siltumizolācijas materiāls
Atslēgas vārdi angļu valodā CO2 storage, energy production, wood products, logging residues, thermal insulation material
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 15:42:13