Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Industriālā simbioze. CO2 uzglabāšana produktos"
Title in English "Industrial symbiosis with CO2 storage in products"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dagnija Blumberga
Reviewer Gatis Bažbauers
Abstract Maģistra darba nosaukums – “Industriālā simbioze. CO2 uzglabāšana produktos”. Darba autors: Gustavs Vīksne. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga. Maģistra darba mērķis – analizēt CO2 uzglabāšanas iespējas produktos, izmantojot vienas koksnes resursa pārstrādes ražotnes piemēru. Darbā ir analizēta pieejamā literatūra par koksnes siltumizolācijas ražošanu, izskatot ražošanas tehnoloģiskos risinājumus un ražošanas ekoloģiskos, klimata un ekonomiskos aspektus. Tika veikta jaunas ražotnes izpēte, kurā tika izvēlēts koksnes siltumizolācijas produkts un tā parametri, veikta ražošanas procesa un shēmas izvēle. Tika apskatīti un izvēlēti jaunās ražotnes izejvielu un enerģijas patēriņi, kā arī apskatīti potenciālie energoavoti ražošanai. Jaunās ražotnes projektam tika veikta ekonomiskā analīze. Jaunajam produktam tika veikti produktā noglabātā CO2 apjoma aprēķini. Jaunās ražotnes energoavota izvēlei tika veikta daudzkritēriju analīze, izskatot un izvērtējot trīs potenciālos energoavotu scenārijus. Maģistra darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)”, projekta Nr. lzp-2020/1-0302, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome. Maģistra darbs sastāv no 98 lapām, 24 attēliem, 70 formulām un 46 tabulām.
Keywords CO2 uzglabāšana, enerģijas ražošana, koksnes produkti, mežizstrādes atlikumi, siltumizolācijas materiāls
Keywords in English CO2 storage, energy production, wood products, logging residues, thermal insulation material
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 15:42:13