Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Biodiplomātijas uzdevumu analīze akvakultūras sektorā"
Nosaukums angļu valodā "The analysis of biodiplomacy tasks in aquaculture industry"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Krista Laktuka
Anotācija Pieaugot klimata pārmaiņu temata aktualitātēm, rodas nepieciešamība pēc maksimāli efektīvas, uz zinātni balstītas vietējo resursu izmantošanas, lai ražotu tirgū pieprasītus produktus un veicinātu ekonomisko izaugsmi. Akvakultūras nozare ir viena no straujāk augošajām nozarēm pasaulē. Tās ilgtspējīga attīstība ir iekļauta dažādās nacionāla un globāla līmeņa stratēģijās, līdz ar to ir svarīgi novērtēt tās produktu ilgtspējību, lai saprastu tās tālākas attīstības plānu. Tomēr, ir svarīgi ne tikai izvirzīt labākos risinājumus, bet nodrošināt efektīvu komunikāciju par tiem ar nozaru pārstāvjiem un plašāku sabiedrību. Biodiplomātija ir diplomātiska rīcība ar mērķi, lai nozares pārstāvji sev pieejamos bioresursus izmantotu pēc iespējas efektīvāk un ar iespējami lielāku pievienoto vērtību. Tā arī ietver sevī sabiedrības izglītošanu par sadzīves darbību uzlabošanu. Šāda komunikācija sniedz iespēju palielināt resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veidot sadarbību dažādu nozaru starpā un izglītot sabiedrību, palielinot pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem produktiem. Balstoties uz literatūras analīzi, tika veikta multikritēiju analīze, lai pēc dažādiem ilgtspējības kritērijiem savstarpēji salīdzinātu vairākus akvakultūras produktus. No tā tika noskaidrots, kuri no izvirzītajiem produktiem ir visilgtspējīgākie un kuriem potenciāli būtu nepieciešami ražošanas optimizācijas procesi. Lai izvēlētos veiksmīgāko biodiplomātijas virzienu, komunicējot ar plašāku sabiedrību, tika veikta elektroniska aptauja. Apkopojot multikritēriju analīzes un aptaujas rezultātus tika izveidots informatīvs materiāls, ar kura palīdzību izglītot sabiedrību par akvakultūras nozari. Akvakultūras nozarei ir liels potenciāls attīstībai un vienots informatīvs materiāls palīdzētu plašāku auditoriju un viestu lielāku uzticību dažādās sabiedrības grupās
Atslēgas vārdi Biodiplomātija, Akvakultūra, Aļģes, Zivsaimniecības, Bioekonomika, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā Biodiplomacy, Aquaculture, Algae, Fisheries, Bioeconomy, European Union
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 13:56:11