Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Biodiplomātijas uzdevumu analīze akvakultūras sektorā"
Title in English "The analysis of biodiplomacy tasks in aquaculture industry"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dagnija Blumberga
Reviewer Krista Laktuka
Abstract Pieaugot klimata pārmaiņu temata aktualitātēm, rodas nepieciešamība pēc maksimāli efektīvas, uz zinātni balstītas vietējo resursu izmantošanas, lai ražotu tirgū pieprasītus produktus un veicinātu ekonomisko izaugsmi. Akvakultūras nozare ir viena no straujāk augošajām nozarēm pasaulē. Tās ilgtspējīga attīstība ir iekļauta dažādās nacionāla un globāla līmeņa stratēģijās, līdz ar to ir svarīgi novērtēt tās produktu ilgtspējību, lai saprastu tās tālākas attīstības plānu. Tomēr, ir svarīgi ne tikai izvirzīt labākos risinājumus, bet nodrošināt efektīvu komunikāciju par tiem ar nozaru pārstāvjiem un plašāku sabiedrību. Biodiplomātija ir diplomātiska rīcība ar mērķi, lai nozares pārstāvji sev pieejamos bioresursus izmantotu pēc iespējas efektīvāk un ar iespējami lielāku pievienoto vērtību. Tā arī ietver sevī sabiedrības izglītošanu par sadzīves darbību uzlabošanu. Šāda komunikācija sniedz iespēju palielināt resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veidot sadarbību dažādu nozaru starpā un izglītot sabiedrību, palielinot pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem produktiem. Balstoties uz literatūras analīzi, tika veikta multikritēiju analīze, lai pēc dažādiem ilgtspējības kritērijiem savstarpēji salīdzinātu vairākus akvakultūras produktus. No tā tika noskaidrots, kuri no izvirzītajiem produktiem ir visilgtspējīgākie un kuriem potenciāli būtu nepieciešami ražošanas optimizācijas procesi. Lai izvēlētos veiksmīgāko biodiplomātijas virzienu, komunicējot ar plašāku sabiedrību, tika veikta elektroniska aptauja. Apkopojot multikritēriju analīzes un aptaujas rezultātus tika izveidots informatīvs materiāls, ar kura palīdzību izglītot sabiedrību par akvakultūras nozari. Akvakultūras nozarei ir liels potenciāls attīstībai un vienots informatīvs materiāls palīdzētu plašāku auditoriju un viestu lielāku uzticību dažādās sabiedrības grupās
Keywords Biodiplomātija, Akvakultūra, Aļģes, Zivsaimniecības, Bioekonomika, Eiropas Savienība
Keywords in English Biodiplomacy, Aquaculture, Algae, Fisheries, Bioeconomy, European Union
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 13:56:11