Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides risku samazināšanas pasākumu pilnveide darba aizsardzības institūcijās
Nosaukums angļu valodā Improvement of work environment risk reduction measures in labor protection institutions
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jeļena Pundure
Recenzents Jānis Saulītis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors: Jelizaveta Živkova. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Ekonomikas doktors Jeļena Pundure. Bakalaura darba tēma: “Darba vides risku samazināšanas pasākumu pilnveide darba aizsardzības institūcijās”. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 67 lappusēm (bez pielikumiem). Bakalaura darbs satur 4 tabulas un 31 attēls un 2 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 33 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas darba aizsardzības institūcijā, lai mazinātu darba vides riska faktorus. Teorētiskajā daļā tika izpētīti darba aizsardzības institūcijas teorētiskie aspekti Latvijā un Eiropā, Latvijas likumdošanas un normatīvu aktu prasību analīze, darba vides riska faktoru izanalizējums. Analītiskā daļā tika analizēta un apkopota informācija par konkrētu darba aizsardzības institūciju, par institūcijas darbību un politiku darba aizsardzības jomā, apkopota informācija par instruktāžu organizēšanu, nepieciešamo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu un nelaimes gadījumiem. Kā arī veikts audits, darba vides atbilstības pārbaudei. Praktiskā daļā tiek veikta darba aizsardzības speciālista darba vides riska faktoru identificēšana. Izstrādāti pasākumi, ņemot vērā audita rezultātus un darba vides riska faktoru novērtējumu, darba vides pilnveidošanai un darba vides riska faktoru samazināšanai. Kā arī, 3.1. tabulā tiek piedāvāti un apkopoti risinājumi ar izmaksām. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības institūcija, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā labor protection institutions, risks
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 13:20:49