Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba vides risku samazināšanas pasākumu pilnveide darba aizsardzības institūcijās
Title in English Improvement of work environment risk reduction measures in labor protection institutions
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jeļena Pundure
Reviewer Jānis Saulītis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Bakalaura darba autors: Jelizaveta Živkova. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Ekonomikas doktors Jeļena Pundure. Bakalaura darba tēma: “Darba vides risku samazināšanas pasākumu pilnveide darba aizsardzības institūcijās”. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 67 lappusēm (bez pielikumiem). Bakalaura darbs satur 4 tabulas un 31 attēls un 2 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 33 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas darba aizsardzības institūcijā, lai mazinātu darba vides riska faktorus. Teorētiskajā daļā tika izpētīti darba aizsardzības institūcijas teorētiskie aspekti Latvijā un Eiropā, Latvijas likumdošanas un normatīvu aktu prasību analīze, darba vides riska faktoru izanalizējums. Analītiskā daļā tika analizēta un apkopota informācija par konkrētu darba aizsardzības institūciju, par institūcijas darbību un politiku darba aizsardzības jomā, apkopota informācija par instruktāžu organizēšanu, nepieciešamo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu un nelaimes gadījumiem. Kā arī veikts audits, darba vides atbilstības pārbaudei. Praktiskā daļā tiek veikta darba aizsardzības speciālista darba vides riska faktoru identificēšana. Izstrādāti pasākumi, ņemot vērā audita rezultātus un darba vides riska faktoru novērtējumu, darba vides pilnveidošanai un darba vides riska faktoru samazināšanai. Kā arī, 3.1. tabulā tiek piedāvāti un apkopoti risinājumi ar izmaksām. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzības institūcija, riski
Keywords in English labor protection institutions, risks
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 13:20:49