Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Elektrostatika kā riska faktors un tās mazināšanas pasākumi graudu pārstrādes un glabāšanas tehnoloģiskajā procesā
Nosaukums angļu valodā Electrostatics as a risk factor and its mitigation measures in the technological process of grains processing and storage
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Nikolajs Breners
Recenzents Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba autors: Aleksandra Fjodorova Maģistra darba vadītājs: Nikolajs Breners, Docents, Dr.sc.ing. Maģistra darba tēma: “Elektrostatika kā riska faktors un tās mazināšanas pasākumi graudu pārstrādes un glabāšanas tehnoloģiskajā procesā” Maģistra darba valoda: Latviešu Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 88 lapām. Maģistra darbs satur 16 attēlus, 20 tabulas, 5 formulas un pievienoti 7 pielikumi Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 41 informācijas avoti Maģistra darbā galvenie informācijas avoti: Latvijas Republikas normatīvie akti, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas, Latvijas un Eiropas standarti Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Teorētiskajā daļā autore pēta elektrostatiskā lauka un statiskās elektrības iedarbību uz cilvēka organismu un to ietekmi sprādzienbīstamā vidē (graudu putekļiem). Tiek izpētīti statiskās elektrības izlādes veidi un tas īpašības, uzliesmojuma enerģijas vērtības. Tika analizēti elektrostatiskie tiešie un netiešie riski tehnoloģiskajā procesā. Analītiskajā daļā analizēti Latvijas un Pasaules statistiskie dati par uzliesmojošo putekļu uzliesmojuma un sprādziena gadījumiem. Tiek izstrādāti dažāda metodes elektrostatisko risku identificēšanai un novērtēšanai. Praktiskajā daļā tiek analizēti Latvijas un Eiropas normatīvie akti un standarti, uz kura pamata tiek izstrādāti priekšlikumi elektrostatiskā riska novērtēšanai un kontrolēšanai. Tiek sniegti pasākumi elektrostatisko risku novēršanai un mazināšanai sprādzienbīstamā vidē. Pamatojoties uz teorētisku praksi tiek piedāvāta elektrostatiskā lauka intensitātes robežvērtības normēšanas un kontroles pasākumi. Tiek pētīti Latvijas un kaimiņvalstu kaitīgie darba vides riska faktori un saistošie reglamentējošie obligātās medicīnas pārbaudes normatīvi.
Atslēgas vārdi Elektrostatika, elektrostatiskā izlāde, elektrostatiskā parādība, elektrostatiskais risks, putekļi, uzliesmojoši putekļi, sprādzienbīstami putekļi, statiskā elektrība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Electrostatics, electrostatic discharge, electrostatic phenomenon, electrostatic risk, dust, flammable dust, explosive dust, static electricity.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 12:35:49