Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Elektrostatika kā riska faktors un tās mazināšanas pasākumi graudu pārstrādes un glabāšanas tehnoloģiskajā procesā
Title in English Electrostatics as a risk factor and its mitigation measures in the technological process of grains processing and storage
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Nikolajs Breners
Reviewer Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba autors: Aleksandra Fjodorova Maģistra darba vadītājs: Nikolajs Breners, Docents, Dr.sc.ing. Maģistra darba tēma: “Elektrostatika kā riska faktors un tās mazināšanas pasākumi graudu pārstrādes un glabāšanas tehnoloģiskajā procesā” Maģistra darba valoda: Latviešu Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 88 lapām. Maģistra darbs satur 16 attēlus, 20 tabulas, 5 formulas un pievienoti 7 pielikumi Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 41 informācijas avoti Maģistra darbā galvenie informācijas avoti: Latvijas Republikas normatīvie akti, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas, Latvijas un Eiropas standarti Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Teorētiskajā daļā autore pēta elektrostatiskā lauka un statiskās elektrības iedarbību uz cilvēka organismu un to ietekmi sprādzienbīstamā vidē (graudu putekļiem). Tiek izpētīti statiskās elektrības izlādes veidi un tas īpašības, uzliesmojuma enerģijas vērtības. Tika analizēti elektrostatiskie tiešie un netiešie riski tehnoloģiskajā procesā. Analītiskajā daļā analizēti Latvijas un Pasaules statistiskie dati par uzliesmojošo putekļu uzliesmojuma un sprādziena gadījumiem. Tiek izstrādāti dažāda metodes elektrostatisko risku identificēšanai un novērtēšanai. Praktiskajā daļā tiek analizēti Latvijas un Eiropas normatīvie akti un standarti, uz kura pamata tiek izstrādāti priekšlikumi elektrostatiskā riska novērtēšanai un kontrolēšanai. Tiek sniegti pasākumi elektrostatisko risku novēršanai un mazināšanai sprādzienbīstamā vidē. Pamatojoties uz teorētisku praksi tiek piedāvāta elektrostatiskā lauka intensitātes robežvērtības normēšanas un kontroles pasākumi. Tiek pētīti Latvijas un kaimiņvalstu kaitīgie darba vides riska faktori un saistošie reglamentējošie obligātās medicīnas pārbaudes normatīvi.
Keywords Elektrostatika, elektrostatiskā izlāde, elektrostatiskā parādība, elektrostatiskais risks, putekļi, uzliesmojoši putekļi, sprādzienbīstami putekļi, statiskā elektrība.
Keywords in English Electrostatics, electrostatic discharge, electrostatic phenomenon, electrostatic risk, dust, flammable dust, explosive dust, static electricity.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 12:35:49