Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Bioekonomika virzībā uz Zaļās vienošanās mērķiem"
Nosaukums angļu valodā "Bioeconomy towards Green Deal Target"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Anna Kubule
Anotācija Maģistra darbu “Bioekonomika virzībā uz Zaļās vienošanās mērķiem” ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes maģistra studiju programmas “Vides inženierija” studente Terēza Bezručko. Maģistra darba mērķis ir izveidot metodiku bioekonomikas attīstības katalogam, kurš tuvinās Latviju Zaļās vienošanās mērķiem, analizēt iespējamos ieguvumus un trūkumus, kā arī secināt, kuri no aplūkotajiem ražošanas procesiem ir visefektīvākie izvirzītā mērķa sasniegšanai. Maģistra darbs ietver trīs nodaļas: (1) bioproduktu aprakstu, kas balstīts uz zinātniskās literatūras analīzi, (2) bioproduktu vērtēšanas metodiku, kura ietver vienas zinātniskās metodes un viena zinātniskā rīka pielietojumu un (3) metodiku aprobāciju. Bioproduktu aprakstā ir īsumā pieminēti autores iepriekš iesāktajā zinātniskajā pētījumā izpētītie ražošanas procesi un papildus tiek integrēti un paplašināti izpētīti jauni inovatīvi ražošanas produkti. Kopumā tiek aprakstīti 8 iepriekš izpētīti ražošanas procesi un tie tiek papildināti ar vēl 8 aktuāli izpētītiem ražošanas procesiem un to uzlabojumiem, tiecoties, ka viena ražošanas procesa blakusprodukti (atlikumi) tiek izmantoti kā cita produkta izejvielas, vai arī tiek panākta būtiska uzlabošana, optimizējot procesus, samazinot atlikumus, blakusproduktus un izmešu daudzumu, kā arī samazinot enerģijas patēriņu un virzoties uz tīrāku ražošanu un aprites ekonomiku. Bioproduktu vērtēšanas metodikā ir aprakstīta analīzes metode Kognitīvās kartes -fuzzy cognitive maps - FCM un Mental Modeler rīks. Izmantojot šo analīzes metodi un minēto rīku, tiek definēti mērķi, izvēlēti kritēriji un aprakstīts modelēšanas process. Metodikas aprobācijā ir veikta visu aprakstīto ražošanas procesu modelēšanas gaita, analizēta tā, parādot iegūto rezultātu datus un tiek meklētas atbildes uz jautājumu, kurš no piedāvātajiem risinājumiem ir visefektīvākais un sniedz lielāku pievienoto vērtību no Bioekomikas viedokļa virzībā uz Zaļās vienošanās mērķu sasniegšanu . Darbs sastāv no 97 lapām, tajā ir iekļauti 45 attēli, 11 tabulas un pielikums. Darba izstrādē ir izmantoti 124 literatūras avoti. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Bioekonomika, Zaļā vienošanās, Mental modeler, Fuzzy cognitive maps
Atslēgas vārdi angļu valodā Bioeconomy, Green Deal, Mental modeler, Fuzzy cognitive maps
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 11:34:34