Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Bioekonomika virzībā uz Zaļās vienošanās mērķiem"
Title in English "Bioeconomy towards Green Deal Target"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dagnija Blumberga
Reviewer Anna Kubule
Abstract Maģistra darbu “Bioekonomika virzībā uz Zaļās vienošanās mērķiem” ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes maģistra studiju programmas “Vides inženierija” studente Terēza Bezručko. Maģistra darba mērķis ir izveidot metodiku bioekonomikas attīstības katalogam, kurš tuvinās Latviju Zaļās vienošanās mērķiem, analizēt iespējamos ieguvumus un trūkumus, kā arī secināt, kuri no aplūkotajiem ražošanas procesiem ir visefektīvākie izvirzītā mērķa sasniegšanai. Maģistra darbs ietver trīs nodaļas: (1) bioproduktu aprakstu, kas balstīts uz zinātniskās literatūras analīzi, (2) bioproduktu vērtēšanas metodiku, kura ietver vienas zinātniskās metodes un viena zinātniskā rīka pielietojumu un (3) metodiku aprobāciju. Bioproduktu aprakstā ir īsumā pieminēti autores iepriekš iesāktajā zinātniskajā pētījumā izpētītie ražošanas procesi un papildus tiek integrēti un paplašināti izpētīti jauni inovatīvi ražošanas produkti. Kopumā tiek aprakstīti 8 iepriekš izpētīti ražošanas procesi un tie tiek papildināti ar vēl 8 aktuāli izpētītiem ražošanas procesiem un to uzlabojumiem, tiecoties, ka viena ražošanas procesa blakusprodukti (atlikumi) tiek izmantoti kā cita produkta izejvielas, vai arī tiek panākta būtiska uzlabošana, optimizējot procesus, samazinot atlikumus, blakusproduktus un izmešu daudzumu, kā arī samazinot enerģijas patēriņu un virzoties uz tīrāku ražošanu un aprites ekonomiku. Bioproduktu vērtēšanas metodikā ir aprakstīta analīzes metode Kognitīvās kartes -fuzzy cognitive maps - FCM un Mental Modeler rīks. Izmantojot šo analīzes metodi un minēto rīku, tiek definēti mērķi, izvēlēti kritēriji un aprakstīts modelēšanas process. Metodikas aprobācijā ir veikta visu aprakstīto ražošanas procesu modelēšanas gaita, analizēta tā, parādot iegūto rezultātu datus un tiek meklētas atbildes uz jautājumu, kurš no piedāvātajiem risinājumiem ir visefektīvākais un sniedz lielāku pievienoto vērtību no Bioekomikas viedokļa virzībā uz Zaļās vienošanās mērķu sasniegšanu . Darbs sastāv no 97 lapām, tajā ir iekļauti 45 attēli, 11 tabulas un pielikums. Darba izstrādē ir izmantoti 124 literatūras avoti. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Bioekonomika, Zaļā vienošanās, Mental modeler, Fuzzy cognitive maps
Keywords in English Bioeconomy, Green Deal, Mental modeler, Fuzzy cognitive maps
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 11:34:34