Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Vēsturisko ķieģeļu grupēšana pēc to higrotermiskajām īpašībām, pielietojot aglomeratīvo klasterizācijas metodi"
Nosaukums angļu valodā "Grouping of historical bricks according to their hygro thermal properties using the agglomerative clustering method"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Andra Blumberga
Recenzents Ruta Vanaga
Anotācija Ēku siltināšana ir svarīgs aspekts, lai samazinātu kopējo energoresursu patēriņu valstī. Daļu no valstī esošajām ēkām nevar siltināt to vēsturiskā mantojuma dēļ, tādēļ jāapskata iespējas, lai siltinātu ēkas no iekšpuses. Lai atvieglotu un paātrinātu siltināšanas pasākumus, ir dažādas simulācijas programmas, kurās var veikt pilnu ēkas higotermisko īpašību simulāciju. Maģistra darba nosaukums “Vēsturisko ķieģeļu grupēšana pēc to higrotermiskajām īpašībām, pielietojot aglomeratīvo klasterizācijas metodi”. Maģistra darba mērķis ir vēsturisko ķieģeļu vispārēju higrotermisko īpašību iegūšana, izmantošanai siltuma, gaisa un mitruma simulācijas programmās. Darba ietvaros tika veikta literatūras analīze, eksperimenta plānošana, eksperiments un iegūto datu analīze. Pirmajā nodaļā ir literatūras apraksts par vēsturisko būvmateriālu raksturojuma modeļiem un testēšanas metodēm. Apskatīti standarti dažādu parametru noteikšanai, kā piemēram, blīvumam, porainībai, siltumvadītspējai un ūdens uzsūces koeficientam. Aprakstīta gadījuma izpēte Dānijā, kur testēta ēkas fasādes siena, pakļaujot to dažādām apstākļiem. Otrajā nodaļā tiek apskatītas dažādas klasteru veidošanas metodes. Sīkāk izskaidrota aglomeratīvā klasteru veidošana, kura ir visizplatītākā no hierarhijas metodēm. Sniegts priekšstats un skaidrojumi dendrogrammai, kas ir galvenais rezultāts aglomeratīvai klasterēšanas metodei. Šīs nodaļas ietvaros tiek salīdzinātas dažās klasterēšanas metodes. Trešajā nodaļā ir apskats par klasteru analīzi. Veikta hierarhiskās klasterizācijas algoritma dažādu saišu skaidrojums un salīdzinājums. Sadalīšanas metodei minēti trīs galvenie soļi, ko nepieciešams veikt veidojot klasterus pēc k-means metodes. Ceturtajā nodaļā ir eksperimentālās daļas apraksts un plānošana, kā arī sniegta rezultātu analīze balstoties uz veikto klasteru veidošanu. Šīs nodaļas ietvaros ir aprakstīts kā veikt klasteru veidošanu datorprogramma “Jupyter Lab” un “SciKit Learn”. Darba struktūra ir: ievads, literatūras apskats, metodes, rezultāti, secinājumi, priekšlikumi, izmantotā literatūra un pielikumi. Maģistra darbs sastāv no 77 lpp pamatteksta un 3 lpp pielikumiem, 65 attēliem, 6 tabulām un 53 literatūras atsaucēm. Maģistra darbs ir izstrādāts Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projekta “Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana (I-BEET)”, projekta Nr. VPP-EM-EE-2018/1-0003, ietvarā, ko finansēja Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija.
Atslēgas vārdi Higrotermiskās īpašības, klasterēšana, alglomeratīvā klasterēšanas metode, dendrogramma, simulācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Hygrotermic properties, clastering, alglomerative claster method, dendrogram, simulation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 10:43:21