Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Novērtējums par enerģētikas politikas pasākumiem un efektivitāti emisiju samazināšanā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment on energy policy measures and effectiveness towards emission reduction"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Vladimirs Kirsanovs
Recenzents Claudio Rochas
Anotācija Maģistra darbā aplūkota politikas pasākumu efektivitāte valstu enerģētikas un klimata stratēģiju īstenošanā saistībā ar ES “Klimata un enerģētikas politikas ietvaru 2030. gadam”. Novērtējumā tika aplūkota tikai efektivitāte, ņemot vērā trīs visintensīvākās SEG emisiju nozares: transportu, mājsaimniecības un enerģijas patēriņu. Rādītāji tiek izvirzīti efektivitātes mērīšanai, lai novērtētu politikas instrumentu efektivitāti, šie rādītāji ietvēra tādus aspektus kā sociālā ietekme, izmaksu lietderība, pozitīvi piemēri, iespējamās negatīvās blakusparādības, sarežģītība, kvalitāte un ilgmūžība, sabiedrības atbalsts un SEG emisiju samazināšana. Lai iegūtu efektivitātes datus, tika veikta ekspertu aptauja un, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, iegūtie rezultāti tika izvērtēti attiecībā pret jau īstenotajiem politikas instrumentiem rīcības plāniem līdz 2020.gadam. Iegūto datu apstrādei tika izmantotas AHP un TOPSIS metodes. Izstrādātajā efektivitātes novērtēšanas metodoloģijā secināts, ka efektīvākajiem politikas instrumentiem būtu “taisnīgas pārejas” politikas. Maģistra darbs izstrādāts uz 86 lapām un ietver: 35 attēlus, 29 tabulas, 2 pielikumus un izmantotās literatūras sarakstu ar 126 literatūras atsaucēm.
Atslēgas vārdi Enerģētikas un klimata stratēģija; enerģētikas politika; SEG emisiju samazināšana; daudzkritēriju lēmuma metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy and climate strategy; energy policies; GHG emission reduction; multi-criteria decision method
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 09:54:35