Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Novērtējums par enerģētikas politikas pasākumiem un efektivitāti emisiju samazināšanā"
Title in English "Assessment on energy policy measures and effectiveness towards emission reduction"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Vladimirs Kirsanovs
Reviewer Claudio Rochas
Abstract Maģistra darbā aplūkota politikas pasākumu efektivitāte valstu enerģētikas un klimata stratēģiju īstenošanā saistībā ar ES “Klimata un enerģētikas politikas ietvaru 2030. gadam”. Novērtējumā tika aplūkota tikai efektivitāte, ņemot vērā trīs visintensīvākās SEG emisiju nozares: transportu, mājsaimniecības un enerģijas patēriņu. Rādītāji tiek izvirzīti efektivitātes mērīšanai, lai novērtētu politikas instrumentu efektivitāti, šie rādītāji ietvēra tādus aspektus kā sociālā ietekme, izmaksu lietderība, pozitīvi piemēri, iespējamās negatīvās blakusparādības, sarežģītība, kvalitāte un ilgmūžība, sabiedrības atbalsts un SEG emisiju samazināšana. Lai iegūtu efektivitātes datus, tika veikta ekspertu aptauja un, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, iegūtie rezultāti tika izvērtēti attiecībā pret jau īstenotajiem politikas instrumentiem rīcības plāniem līdz 2020.gadam. Iegūto datu apstrādei tika izmantotas AHP un TOPSIS metodes. Izstrādātajā efektivitātes novērtēšanas metodoloģijā secināts, ka efektīvākajiem politikas instrumentiem būtu “taisnīgas pārejas” politikas. Maģistra darbs izstrādāts uz 86 lapām un ietver: 35 attēlus, 29 tabulas, 2 pielikumus un izmantotās literatūras sarakstu ar 126 literatūras atsaucēm.
Keywords Enerģētikas un klimata stratēģija; enerģētikas politika; SEG emisiju samazināšana; daudzkritēriju lēmuma metode
Keywords in English Energy and climate strategy; energy policies; GHG emission reduction; multi-criteria decision method
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 09:54:35