Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "UV-C gaismas diožu un lampu dezinfekcijas ierīču prototipu ar lietotāja drošības sistēmas risinājumu izstrādāšana, salīdzināšana un analīze"
Nosaukums angļu valodā " Development, comparison and analisys of UV-C LED and lamp disenfection device prototypes with safety solution to user"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Ansis Avotiņš
Anotācija Šī darba mērķis ir izstrādāt UV-C gaismas diožu un lampu dezinfekcijas ierīču prototipus ar lietotāja drošības sistēmas risinājumu tos salīdzināt un analizēt. Darbā veikts literatūras apskats par vīrusu un baktēriju izplatības ierobežošanu, izmantojot dažādas dezinfekcijas metodes. Sīkāk izpētīta dezinfekcija, izmantojot īsviļņu ultravioleto (UV-C) gaismas spektru un tā ietekmi uz materiāliem un cilvēka organismu. Lai sasniegtu mērķi, izstrādāti divi prototipi, kas spēj veikt virsmu un gaisa dezinfekciju sabiedriskajā transportā, izmantojot UV-C spektra starojumu. Prototipu korpusu dizaini vai to daļas veidotas programmatūrā Autodesk Fusion 360, savukārt spiesto elektronisko plašu dizaini izstrādāti programmatūrā Autodesk Eagle. Prototipos izmantoto starojuma avotu spektri tika pārbaudīti ar spektroskopu Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijā, savukārt dezinfekcijas efektivitāte tika noteikta Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijā. Mikrobioloģijas testiem tika izmantotas divas dažādas baktēriju kultūras: E.coli un S.aureus. Lai UV starojums neietekmētu sabiedriskā transporta pasažierus, prototipi tika aprīkoti ar drošības sistēmām, kas nepieļauj UV-C starojuma iedarbību uz cilvēkiem. Lai noteiktu iekārtu energoefektivitāti, tikai veikti jaudas mērījumi pirms prototipu barošanas un vadības elementiem viena cikla laikā un jaudas mērījumi uz starojuma avotiem viena cikla laikā. Darbā aprakstītas metodes iekārtu komponenšu testiem, izmantotie materiāli un to izvēles pamatojums, kā arī un izstrādāto prototipu nozīmīgākie parametri. Abi izstrādātie prototipi ir veiksmīgi izmantojami virsmas un gaisa dezinfekcijai.. Izstrādāti ieteikumi uzlabojumiem, kas veicami, lai prototipus varētu pilnveidot līdz iekārtām, kuras varēs droši izmantot sabiedriskajā transportā. UV-C starojums ir iedarbīga dezinfekcijas metode un ir jāturpina meklēt veidi, kā to pielietot arvien plašāk, vienlaicīgi arī meklējot veidus, kā pasargāt citas dzīvās būtnes no starojuma ietekmes. Šī zinātniskā darba rezultāti aprakstīti 2 zinātniskajās publikācijās, un par tām autors ir uzstājies ar mutisku ziņojumu 3 zinātniskajās konferencēs (7., 8. un 9. pielikums). Kopā šajā darbā iekļauti: 33 attēli, 6 tabulas un 11 pielikumi; tā apjoms ir 105 lapaspuses.
Atslēgas vārdi UV, UV-C, COVID-19, Dezinfekcija, LED, Hg, Dzīvsudrabs, Transports, Sabiedriskais
Atslēgas vārdi angļu valodā UV, UV-C, COVID-19, Disinfection, LED, Hg, Mercury, Transport, Public
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2022 16:11:52