Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas riska analīze avio kravu pārvadājumos starptautiskajā lidostā “Rīga””
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Risks in Air Freight Transportation at International Airport “Riga””
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Muitas riska analīze avio kravu pārvadājumos starptautiskajā lidostā “Rīga””. Darba tēmas aktualitāti nosaka stabils kravu un pasažieru plūsmu palielinājums aviopārvadājumos, kas savukārt palielina robežkontroles dienestu darba apjomus un iespējamos riskus Latvijas teritorijā. Pētījuma objekts ir muitas riski. Pētījuma priekšmets ir muitas riski aviopārvadājumiem. Pētījuma problēma ir muitas risku pielietošana kravu aviopārvadājumiem lidostā ”Rīga”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas risku vadības risinājumu pielietošanu kravu aviopārvadājumos lidostā “Rīga”, ka arī analizēt, kādi muitas riski pastāv lidostas muitas kontroles punktā (turpmāk tekstā – MKP) 0240 un kādi risku mazinoši pasākumi ir jāpiemēro. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi: izskatīt muitas risku vadības teoriju, izpētīt muitas riska pārvaldības procesu, statistiku par uzsāktajiem kriminālprocesiem un konstatētajiem pārkāpumiem lidostas MKP 0240, analizēt iespējamos muitas riskus aviopārvadājumos, sniegt priekšlikumus muitas risku minimizēšanai, balstoties uz darbā veikto izpēti, sagatavot secinājumus un risinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā tika apskatīta aviācijas infrastruktūra un dinamika, kā arī aviācijas kravu pārvadājuma apjomu analīze Latvijā. Bakalaura darba otrajā daļā tika apskatīti muitas riski aviopārvadājumos, kā arī tika analizēti avio pārvadājumu apdraudējumi un gaisa kravu pārvadājumu drošības prasības Latvijā. Bakalaura darba trešajā daļa, tika apskatīta muitas risku vadība, to procesi un piegādes ķēdes risku pārvaldība. Bakalaura ceturtajā tika analizēti incidenti un statistikas dati lidostas “Rīga” MKP, kas bija sastopami prakses laikā, analizējot un izvērtējot riskus mazinošos pasākumus. Pamatojoties uz pētījuma veikto analīzi, darba noslēgumā ir izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darbā tika izmantotas sekundāro datu analīze un statistikā analīze. Bakalaura darba apjoms ir 53 lappuses bez pielikumiem. Darbā ir 7 attēli un 5 tabulas. Darba gaitā tika izmantoti un apskatīti 57 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi muitas riski, muitas risku pārvaldība, aviopārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā custom risks, custom risk managment, air freight transportation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2022 12:43:04