Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas riska analīze avio kravu pārvadājumos starptautiskajā lidostā “Rīga””
Title in English “Analysis of Customs Risks in Air Freight Transportation at International Airport “Riga””
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Muitas riska analīze avio kravu pārvadājumos starptautiskajā lidostā “Rīga””. Darba tēmas aktualitāti nosaka stabils kravu un pasažieru plūsmu palielinājums aviopārvadājumos, kas savukārt palielina robežkontroles dienestu darba apjomus un iespējamos riskus Latvijas teritorijā. Pētījuma objekts ir muitas riski. Pētījuma priekšmets ir muitas riski aviopārvadājumiem. Pētījuma problēma ir muitas risku pielietošana kravu aviopārvadājumiem lidostā ”Rīga”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas risku vadības risinājumu pielietošanu kravu aviopārvadājumos lidostā “Rīga”, ka arī analizēt, kādi muitas riski pastāv lidostas muitas kontroles punktā (turpmāk tekstā – MKP) 0240 un kādi risku mazinoši pasākumi ir jāpiemēro. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi: izskatīt muitas risku vadības teoriju, izpētīt muitas riska pārvaldības procesu, statistiku par uzsāktajiem kriminālprocesiem un konstatētajiem pārkāpumiem lidostas MKP 0240, analizēt iespējamos muitas riskus aviopārvadājumos, sniegt priekšlikumus muitas risku minimizēšanai, balstoties uz darbā veikto izpēti, sagatavot secinājumus un risinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā tika apskatīta aviācijas infrastruktūra un dinamika, kā arī aviācijas kravu pārvadājuma apjomu analīze Latvijā. Bakalaura darba otrajā daļā tika apskatīti muitas riski aviopārvadājumos, kā arī tika analizēti avio pārvadājumu apdraudējumi un gaisa kravu pārvadājumu drošības prasības Latvijā. Bakalaura darba trešajā daļa, tika apskatīta muitas risku vadība, to procesi un piegādes ķēdes risku pārvaldība. Bakalaura ceturtajā tika analizēti incidenti un statistikas dati lidostas “Rīga” MKP, kas bija sastopami prakses laikā, analizējot un izvērtējot riskus mazinošos pasākumus. Pamatojoties uz pētījuma veikto analīzi, darba noslēgumā ir izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darbā tika izmantotas sekundāro datu analīze un statistikā analīze. Bakalaura darba apjoms ir 53 lappuses bez pielikumiem. Darbā ir 7 attēli un 5 tabulas. Darba gaitā tika izmantoti un apskatīti 57 literatūras avoti.
Keywords muitas riski, muitas risku pārvaldība, aviopārvadājumi
Keywords in English custom risks, custom risk managment, air freight transportation
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 18.05.2022 12:43:04