Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Stratēģiskās plānošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts valsts iestādē
Nosaukums angļu valodā Project on Increasing Efficiency of Strategic Planning in a State Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Tatjana Survilo
Anotācija Noslēguma darba autors: Anete Vizule Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docents Vladimirs Šatrevičs Noslēguma darba temats: Stratēģiskās plānošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts valsts iestādē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Aprakstīta un analizēta iestādes darbība, iekšējā un ārējā vide, stratēģiskās plānošanas process un plānošanas reglamentējošie normatīvie akti. Veikta aptauja, lai noskaidrotu iestādes darbinieku viedokli par stratēģisko plānošanu. Konstatētas nepilnības iestādes stratēģiskās plānošanas procesā. Izpētīta pieejamā zinātniskā literatūra un avoti par korporatīvo pārvaldību, stratēģisko plānošanu, stratēģijas ieviešanas un kontroles metodēm, kā arī veiktspējas mērījumu metodēm, un balstoties uz to, izstrādāti risinājumi iestādes stratēģiskās plānošanas efektiviātes paaugstināšanai Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vizule, A., Šatrevičs, V. (2022). Stratēģiskās plānošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts valsts iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 76 lpp
Atslēgas vārdi korporatīvā pārvaldība, stratēģiskā plānošana, veiktspējas mērījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate governance, strategic planning, performance measurements
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2022 11:48:47