Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Stratēģiskās plānošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts valsts iestādē
Title in English Project on Increasing Efficiency of Strategic Planning in a State Institution
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Tatjana Survilo
Abstract Noslēguma darba autors: Anete Vizule Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docents Vladimirs Šatrevičs Noslēguma darba temats: Stratēģiskās plānošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts valsts iestādē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Aprakstīta un analizēta iestādes darbība, iekšējā un ārējā vide, stratēģiskās plānošanas process un plānošanas reglamentējošie normatīvie akti. Veikta aptauja, lai noskaidrotu iestādes darbinieku viedokli par stratēģisko plānošanu. Konstatētas nepilnības iestādes stratēģiskās plānošanas procesā. Izpētīta pieejamā zinātniskā literatūra un avoti par korporatīvo pārvaldību, stratēģisko plānošanu, stratēģijas ieviešanas un kontroles metodēm, kā arī veiktspējas mērījumu metodēm, un balstoties uz to, izstrādāti risinājumi iestādes stratēģiskās plānošanas efektiviātes paaugstināšanai Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vizule, A., Šatrevičs, V. (2022). Stratēģiskās plānošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts valsts iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 76 lpp
Keywords korporatīvā pārvaldība, stratēģiskā plānošana, veiktspējas mērījumi
Keywords in English corporate governance, strategic planning, performance measurements
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 18.05.2022 11:48:47