Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu piemērošana starptautiskiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem”
Nosaukums angļu valodā “Taxation of International Streaming Service Providers”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Nodokļu piemērošana starptautiskajiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Elīna Gedroica-Juraga, darba zinātniskā vadītāja docente, ekonomikas doktore Justīna Hudenko. Bakalaura darbā tiek pētīts- digitālās ekonomikas un digitālā pakalpojuma jēdziens, nodokļu piemērošanas digitāliem pakalpojumiem teorētiskie aspekti, straumēšanas pakalpojumu biznesa modelis, nodokļu piemērošana straumēšanas pakalpojumiem pēc Latvijā esošās likumdošanas, nodokļa iznākums pēc BEPS modeļa piemērošanas. Darba mērķis: novērtēt nodokļu piemērošanas iespējas straumēšanas pakalpojumiem pēc šobrīd Latvijā esošās likumdošanas un pēc noteikumiem ESAO BEPS projekta ietvaros. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt digitālās ekonomikas un digitālo pakalpojumu jēdzienu; 2. Apkopot informāciju par piemērojamiem nodokļiem digitālajiem pakalpojumiem Latvijā; 3. Iepazīties ar ESAO BEPS divu pīlāru projektu; 4. Analizēt straumēšanas pakalpojumu biznesa modeļus, 5. Analizēt nodokļu piemērošanu straumēšanas pakalpojumiem pēc Latvijas likumdošanas un BEPS projekta. Bakalaura darba ietvaros ir secināts, ka pēc Latvijā esošās likumdošanas straumēšanas pakalpojuma sniedzēji nav pakļauti ieņēmumu nodoklim, bet tikai pievienotās vērtības nodoklim. Lai nodrošinātu ienākumu nodokļu piemērošanu arī straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem, ir jāgaida BEPS projekta noteikumu ieviešana, jo tie nodrošinās globālo risinājumu. Darba izklāsta apjoms ir 53 lappuses, tajā iekļauti arī 7 attēli un 14 tabulas. Kopā darbā izmantoti 43 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Straumēšanas pakalpojumi, digitālo pakalpojumu nodoklis, ESAO, BEPS.
Atslēgas vārdi angļu valodā Streaming services, digital services tax, OECD, BEPS.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2022 13:36:30