Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu piemērošana starptautiskiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem”
Title in English “Taxation of International Streaming Service Providers”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Nodokļu piemērošana starptautiskajiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Elīna Gedroica-Juraga, darba zinātniskā vadītāja docente, ekonomikas doktore Justīna Hudenko. Bakalaura darbā tiek pētīts- digitālās ekonomikas un digitālā pakalpojuma jēdziens, nodokļu piemērošanas digitāliem pakalpojumiem teorētiskie aspekti, straumēšanas pakalpojumu biznesa modelis, nodokļu piemērošana straumēšanas pakalpojumiem pēc Latvijā esošās likumdošanas, nodokļa iznākums pēc BEPS modeļa piemērošanas. Darba mērķis: novērtēt nodokļu piemērošanas iespējas straumēšanas pakalpojumiem pēc šobrīd Latvijā esošās likumdošanas un pēc noteikumiem ESAO BEPS projekta ietvaros. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt digitālās ekonomikas un digitālo pakalpojumu jēdzienu; 2. Apkopot informāciju par piemērojamiem nodokļiem digitālajiem pakalpojumiem Latvijā; 3. Iepazīties ar ESAO BEPS divu pīlāru projektu; 4. Analizēt straumēšanas pakalpojumu biznesa modeļus, 5. Analizēt nodokļu piemērošanu straumēšanas pakalpojumiem pēc Latvijas likumdošanas un BEPS projekta. Bakalaura darba ietvaros ir secināts, ka pēc Latvijā esošās likumdošanas straumēšanas pakalpojuma sniedzēji nav pakļauti ieņēmumu nodoklim, bet tikai pievienotās vērtības nodoklim. Lai nodrošinātu ienākumu nodokļu piemērošanu arī straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem, ir jāgaida BEPS projekta noteikumu ieviešana, jo tie nodrošinās globālo risinājumu. Darba izklāsta apjoms ir 53 lappuses, tajā iekļauti arī 7 attēli un 14 tabulas. Kopā darbā izmantoti 43 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums.
Keywords Straumēšanas pakalpojumi, digitālo pakalpojumu nodoklis, ESAO, BEPS.
Keywords in English Streaming services, digital services tax, OECD, BEPS.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 17.05.2022 13:36:30