Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Eiropas Savienības struktūrfondu novērtējums vides aizsardzības jomā Latvijā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the European Union structural funds in the field of environmental protection in Latvia
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents LLU docente Dr.oec. Līga Jankova
Anotācija Bakalaura darba autore Jūlija Popova izstrādāja darbu, kura temats ir “Eiropas Savienības struktūrfondu novērtējums vides aizsardzības jomā Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir, veicot Eiropas Savienības struktūrfondu novērtējumu, atklāt veicinošos un kavējošos faktorus vides piesārņojuma mazināšanai Latvijā. Bakalaura darbā tika apskatīta teorētiskā diskusija par vides ietekmes faktoriem, kā arī ES vides aizsardzības politikas, likumdošanas un struktūrfondu teorētiskie aspekti. Tika analizēta kopējā vides situācija Baltijas valstīs, kā arī pētīta ES fondu nozīme vides aizsardzības jomā Latvijā, vērtējot Finanšu Ministrijas izstrādāto risinājumu ārējo un iekšējo faktoru analīzi un ES dotēto finanšu līdzekļu izlietojuma efektivitāti, kas panākta 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Darba ietvaros tika veiktas 5 intervijas ar vides nozares ekspertiem, pēc kurām tika izvirzīti secinājumi par Latvijas attīstību zaļās ekonomikas virzienā un esošiem šķēršļiem šīs attīstības veicināšanai. Balstoties uz veiktās intervijas pārstāvētā nevalstiskā sektora respondentu atbildēm, tika veikta PEST analīze ietekmējošo faktoru klasificēšanai. Bakalaura darba ietvaros tika izvirzītas rekomendācijas vides piesārņojuma mazināšanai. Izvirzītās rekomendācijas tika balstītas uz esošās vides situācijas Latvijā novērtējumu, tās salīdzinājumu ar Baltijas valstīm, izstrādāto SVID un PEST analīzi, interviju analīzes, ES fondu līdzekļu izlietošanas novērtējumu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī vides piesārņojuma apkarošanas ietekmējošo faktoru analīzi izmantojot ārējo faktoru novērtēšanas metodi. Vides piesārņojuma mazināšanas veiktspējas paaugstināšanas risinājumi iekļauj finanšu aprēķinus, kas raksturo, uz kāda principa tiek balstīts konkrētais priekšlikums un/vai cik izmaksā attiecīgās rekomendācijas ieviešana. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 13 tabulas un 9 pielikumi uz 13 lpp. Darbā izmantotas 92 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi vides aizsardzība, Eiropas Savienības struktūrfondi
Atslēgas vārdi angļu valodā environmental protection, European Union structural funds
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 23:49:09