Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Eiropas Savienības struktūrfondu novērtējums vides aizsardzības jomā Latvijā
Title in English Evaluation of the European Union structural funds in the field of environmental protection in Latvia
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer LLU docente Dr.oec. Līga Jankova
Abstract Bakalaura darba autore Jūlija Popova izstrādāja darbu, kura temats ir “Eiropas Savienības struktūrfondu novērtējums vides aizsardzības jomā Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir, veicot Eiropas Savienības struktūrfondu novērtējumu, atklāt veicinošos un kavējošos faktorus vides piesārņojuma mazināšanai Latvijā. Bakalaura darbā tika apskatīta teorētiskā diskusija par vides ietekmes faktoriem, kā arī ES vides aizsardzības politikas, likumdošanas un struktūrfondu teorētiskie aspekti. Tika analizēta kopējā vides situācija Baltijas valstīs, kā arī pētīta ES fondu nozīme vides aizsardzības jomā Latvijā, vērtējot Finanšu Ministrijas izstrādāto risinājumu ārējo un iekšējo faktoru analīzi un ES dotēto finanšu līdzekļu izlietojuma efektivitāti, kas panākta 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Darba ietvaros tika veiktas 5 intervijas ar vides nozares ekspertiem, pēc kurām tika izvirzīti secinājumi par Latvijas attīstību zaļās ekonomikas virzienā un esošiem šķēršļiem šīs attīstības veicināšanai. Balstoties uz veiktās intervijas pārstāvētā nevalstiskā sektora respondentu atbildēm, tika veikta PEST analīze ietekmējošo faktoru klasificēšanai. Bakalaura darba ietvaros tika izvirzītas rekomendācijas vides piesārņojuma mazināšanai. Izvirzītās rekomendācijas tika balstītas uz esošās vides situācijas Latvijā novērtējumu, tās salīdzinājumu ar Baltijas valstīm, izstrādāto SVID un PEST analīzi, interviju analīzes, ES fondu līdzekļu izlietošanas novērtējumu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī vides piesārņojuma apkarošanas ietekmējošo faktoru analīzi izmantojot ārējo faktoru novērtēšanas metodi. Vides piesārņojuma mazināšanas veiktspējas paaugstināšanas risinājumi iekļauj finanšu aprēķinus, kas raksturo, uz kāda principa tiek balstīts konkrētais priekšlikums un/vai cik izmaksā attiecīgās rekomendācijas ieviešana. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 13 tabulas un 9 pielikumi uz 13 lpp. Darbā izmantotas 92 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords vides aizsardzība, Eiropas Savienības struktūrfondi
Keywords in English environmental protection, European Union structural funds
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 23:49:09