Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Loģistikas speciālista nepieciešamo kompetenču analīze darba tirgū Latvijā
Nosaukums angļu valodā Analysis of the required competencies of a logistics specialist in the labor market in Latvia
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Igors Suhoverhovs
Recenzents SIA "Orkla Biscuits Production" Piegādes ķēdes plānošanas vadītāja Inita Drēziņa
Anotācija Bakalaura darba autore Līva Zvirbule izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas speciālista nepieciešamās kompetences darba tirgū Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt loģistikas speciālista kompetences atbilstoši profesijas standartam un salīdzināt tās ar darba devēju prasībām, lai noteiktu atmaksāšanās periodu un izstrādātu priekšlikumus personāla atlases izmaksu optimizācijai. Darba pirmajā nodaļā pētīti loģistikas speciālista kompetenču – spēju, prasmju un zināšanu teorētiskie aspekti. Apakšnodaļu struktūra veido loģisko sasaisti starp loģistikas speciālista profesionālās darbības pamatprasībām standartā. Pēctecīgi, tiek analizēti profesionālās kvalifikācijas ietekmējošie faktori ar izrietošu loģisku noslēgumu – apvienojot reglamentētās gaidas ar profesionālās kvalifikācijas iespējām ar kritiskās pieejas rezultātā veidotu analītisku apskatu par vakanču sludinājuma gatavošanas principiem. Darba otrā nodaļa atspoguļo loģistikas nozares attīstības vektoru un tendences Latvijā, veidojot mijiedarbību ar analītiku par loģistika speciālistu pieprasījumu nozares tirgū. Papildus tiek veikta padziļināta izpēte par loģistikas darba tirgū nepieciešamajām un pieprasītajām loģistikas speciālista kompetencēm. Darba trešajā nodaļā tiek sintezētas galvenās loģistikas speciālista kompetences, izrietošas no vakanču darba sludinājumos minētajām kompetencēm un valstī reglamentējošajām prasībām loģistikas speciālista atlasei. Pēctecīgi, tiek aprēķināts izglītības iestādēs iegūto kompetenču atmaksāšanās periods un personāla atlases izmaksu optimizācija. Darba noslēguma daļu veido secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 61 lappuses. Tajā ir iekļauti 15 attēli, 14 tabulas un 5 pielikumi uz 9 lpp. Darbā izmantotas 54 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi loģistikas speciālists, kompetences, darba sludinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics specialist, competencies, job advertisements
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 22:35:38