Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language Loģistikas speciālista nepieciešamo kompetenču analīze darba tirgū Latvijā
Title in English Analysis of the required competencies of a logistics specialist in the labor market in Latvia
Department 22300 Institute of International Business and Customs
Scientific advisor Igors Suhoverhovs
Reviewer SIA "Orkla Biscuits Production" Piegādes ķēdes plānošanas vadītāja Inita Drēziņa
Abstract Bakalaura darba autore Līva Zvirbule izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas speciālista nepieciešamās kompetences darba tirgū Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt loģistikas speciālista kompetences atbilstoši profesijas standartam un salīdzināt tās ar darba devēju prasībām, lai noteiktu atmaksāšanās periodu un izstrādātu priekšlikumus personāla atlases izmaksu optimizācijai. Darba pirmajā nodaļā pētīti loģistikas speciālista kompetenču – spēju, prasmju un zināšanu teorētiskie aspekti. Apakšnodaļu struktūra veido loģisko sasaisti starp loģistikas speciālista profesionālās darbības pamatprasībām standartā. Pēctecīgi, tiek analizēti profesionālās kvalifikācijas ietekmējošie faktori ar izrietošu loģisku noslēgumu – apvienojot reglamentētās gaidas ar profesionālās kvalifikācijas iespējām ar kritiskās pieejas rezultātā veidotu analītisku apskatu par vakanču sludinājuma gatavošanas principiem. Darba otrā nodaļa atspoguļo loģistikas nozares attīstības vektoru un tendences Latvijā, veidojot mijiedarbību ar analītiku par loģistika speciālistu pieprasījumu nozares tirgū. Papildus tiek veikta padziļināta izpēte par loģistikas darba tirgū nepieciešamajām un pieprasītajām loģistikas speciālista kompetencēm. Darba trešajā nodaļā tiek sintezētas galvenās loģistikas speciālista kompetences, izrietošas no vakanču darba sludinājumos minētajām kompetencēm un valstī reglamentējošajām prasībām loģistikas speciālista atlasei. Pēctecīgi, tiek aprēķināts izglītības iestādēs iegūto kompetenču atmaksāšanās periods un personāla atlases izmaksu optimizācija. Darba noslēguma daļu veido secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 61 lappuses. Tajā ir iekļauti 15 attēli, 14 tabulas un 5 pielikumi uz 9 lpp. Darbā izmantotas 54 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords loģistikas speciālists, kompetences, darba sludinājumi
Keywords in English logistics specialist, competencies, job advertisements
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 22:35:38