Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Ātras aprites preču loģistikas noliktavu infrastruktūras optimizācijas risinājumi
Nosaukums angļu valodā Fast goods logistics warehouse infrastructure optimization solutions
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Inita Drēziņa
Recenzents SIA „Albert Berner” Loģistikas nodaļas vadītāja Nadīna Moroza
Anotācija Darba autore Viktorija Dudnika izstrādājusī darbu par tematu “Ātras aprites preču loģistikas noliktavu infrastruktūras optimizācijas risinājumi”, ar mērķi pētīt tirgū pieejamo noliktavu infrastruktūru un sniegt priekšlikumus optimālā modeļa izvēlei ātras aprites preču uzņēmumiem. Balstoties uz izvirzīto bakalaura darba mērķī, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi- pieejamo datu analīze un apkopošana par noliktavas darbību un to organizēšanu; analizēt noliktavu optimizācijas iespējas; nākotnes attīstību izvērtēšanā noliktavas loģistikas jomā (nozarē); secinājumu un priekšlikumu izstrādāšanā pēc veiktajiem novērojumiem. Bakalaura darbā izmantotas - kvantitatīvā metode (cēloniska seku analīze, meta analīze);kvalitatīvā metode (dokumentu un situāciju analīze); monogrāfiskā jeb aprakstošā metode; Pētījuma bāze iegūta informācija no internēt resursiem, kā arī iegūta informācijas un dati no specialas literatūras par noliktavas loģistikas jomas aprakstu kopuma, kā arī par ātras aprites noliktavas jomas aprakstu. Kā arī iegūtā informācija par vairumtirdzniecības uzņēmumu attīstību. Darba autore veica pētījumu un konstatēja ātras aprites noliktavu problēmas noliktavu darbībā. Pētījuma dati ņemti no 2016.gada līdz 2020. gadam. Bakalaura darba sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 54 lappuses. Tajā ir iekļauts 6 attēli, 14 tabulas, 2 pielikumi uz 17. lapaspusēm. Darbā izmantotas 19 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi noliktavas, loģistika, organizācija, glabāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā warehouses, logistics, organization, storage
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 21:59:18