Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language Ātras aprites preču loģistikas noliktavu infrastruktūras optimizācijas risinājumi
Title in English Fast goods logistics warehouse infrastructure optimization solutions
Department 22300 Institute of International Business and Customs
Scientific advisor Inita Drēziņa
Reviewer SIA „Albert Berner” Loģistikas nodaļas vadītāja Nadīna Moroza
Abstract Darba autore Viktorija Dudnika izstrādājusī darbu par tematu “Ātras aprites preču loģistikas noliktavu infrastruktūras optimizācijas risinājumi”, ar mērķi pētīt tirgū pieejamo noliktavu infrastruktūru un sniegt priekšlikumus optimālā modeļa izvēlei ātras aprites preču uzņēmumiem. Balstoties uz izvirzīto bakalaura darba mērķī, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi- pieejamo datu analīze un apkopošana par noliktavas darbību un to organizēšanu; analizēt noliktavu optimizācijas iespējas; nākotnes attīstību izvērtēšanā noliktavas loģistikas jomā (nozarē); secinājumu un priekšlikumu izstrādāšanā pēc veiktajiem novērojumiem. Bakalaura darbā izmantotas - kvantitatīvā metode (cēloniska seku analīze, meta analīze);kvalitatīvā metode (dokumentu un situāciju analīze); monogrāfiskā jeb aprakstošā metode; Pētījuma bāze iegūta informācija no internēt resursiem, kā arī iegūta informācijas un dati no specialas literatūras par noliktavas loģistikas jomas aprakstu kopuma, kā arī par ātras aprites noliktavas jomas aprakstu. Kā arī iegūtā informācija par vairumtirdzniecības uzņēmumu attīstību. Darba autore veica pētījumu un konstatēja ātras aprites noliktavu problēmas noliktavu darbībā. Pētījuma dati ņemti no 2016.gada līdz 2020. gadam. Bakalaura darba sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 54 lappuses. Tajā ir iekļauts 6 attēli, 14 tabulas, 2 pielikumi uz 17. lapaspusēm. Darbā izmantotas 19 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords noliktavas, loģistika, organizācija, glabāšana
Keywords in English warehouses, logistics, organization, storage
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 21:59:18