Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Kvalitātes kontroles sistēmu pielietošana transporta nozarē
Nosaukums angļu valodā Application of quality control systems in the transport industry
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents GEFCO SA grupas rūpniecisko ražotāju nozares vertikāles direktora vietnieks Dmitrijs Solovjovs
Anotācija Maģistra darba autors Nursultons Berdijorovs izstrādāja darbu “Kvalitātes kontroles sistēmu pielietojums transporta nozarē”. Pētījuma priekšmets: Kvalitātes kontroles sistēmu kā transporta nozares vadības sistēmu sastāvdaļu analīze. Šī pētījuma mērķis ir analizēt kvalitātes vadības problēmas transporta uzņēmumos un izveidot ietvaru veiksmīgai ISO 9001 KVS ieviešanai un uzlabošanai, kā arī izstrādāt tā pielietošanas stratēģiju. Pētījuma satura tabulu attēlo trīs nodaļas. Ievads. Pirmajā nodaļā starptautiskā pieredze kvalitātes vadībā, ISO sistēmu pielietojuma analīze un ar to saistītā literatūra par kvalitātes jēdzienu, ISO 9001 standartu un tā ieviešanu, uzlabošanu, ieviešanas šķēršļiem un KVS pilnveidošanu., un visbeidzot izstrādāt konceptuālu sistēmu efektīvai ISO 9001 KVS ieviešanai un uzlabošanai. Otrajā nodaļā ir sniegts transporta nozares uzņēmumu procesu novērtējums un transporta nozares kvalitātes vadības sistēmu trūkumi, un visbeidzot datu analīze. Trešajā nodaļā ir sniegts ISO sistēmu ieviešanas transporta nozarē ekonomisko zaudējumu un izmaksu novērtējums un rezultātu analīze. Kā arī aprakstīt novitāti un izveidot ietvaru. Pēdējā nodaļā tiks izdarīti secinājumi un ieteikumi. Rezultāti. Pamatojoties uz aptauju, tika izstrādātas respondentu atsauksmes un divu transporta uzņēmumu statistikas stratēģijas ISO sistēmas ieviešanai, pilnveidošanai un attīstībai transporta nozarē Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Ir izstrādāts trīs veidu stratēģiju kopums (pielāgošanas, uzlabošanas un attīstības stratēģijas), lai pārvarētu šķēršļus ISO sistēmas ieviešanai, uzlabošanai un attīstībai transporta nozarē. Transporta uzņēmumi ISO sistēmā pavada mazāk stundu, un šīs stratēģijas var palielināt neliela transporta uzņēmuma tīro peļņu par 10-12%, bet vidēja lieluma transporta uzņēmuma tīro peļņu par 24-26%. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām un ir 85 lappuses garš, tajā ir 13 tabulas un 21 attēls, un 4 pielikumi un 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Transport industry, Quality Management System, Quality Control
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport industry, Quality Management System, Quality Control
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 17:24:37