Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Kvalitātes kontroles sistēmu pielietošana transporta nozarē
Title in English Application of quality control systems in the transport industry
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer GEFCO SA grupas rūpniecisko ražotāju nozares vertikāles direktora vietnieks Dmitrijs Solovjovs
Abstract Maģistra darba autors Nursultons Berdijorovs izstrādāja darbu “Kvalitātes kontroles sistēmu pielietojums transporta nozarē”. Pētījuma priekšmets: Kvalitātes kontroles sistēmu kā transporta nozares vadības sistēmu sastāvdaļu analīze. Šī pētījuma mērķis ir analizēt kvalitātes vadības problēmas transporta uzņēmumos un izveidot ietvaru veiksmīgai ISO 9001 KVS ieviešanai un uzlabošanai, kā arī izstrādāt tā pielietošanas stratēģiju. Pētījuma satura tabulu attēlo trīs nodaļas. Ievads. Pirmajā nodaļā starptautiskā pieredze kvalitātes vadībā, ISO sistēmu pielietojuma analīze un ar to saistītā literatūra par kvalitātes jēdzienu, ISO 9001 standartu un tā ieviešanu, uzlabošanu, ieviešanas šķēršļiem un KVS pilnveidošanu., un visbeidzot izstrādāt konceptuālu sistēmu efektīvai ISO 9001 KVS ieviešanai un uzlabošanai. Otrajā nodaļā ir sniegts transporta nozares uzņēmumu procesu novērtējums un transporta nozares kvalitātes vadības sistēmu trūkumi, un visbeidzot datu analīze. Trešajā nodaļā ir sniegts ISO sistēmu ieviešanas transporta nozarē ekonomisko zaudējumu un izmaksu novērtējums un rezultātu analīze. Kā arī aprakstīt novitāti un izveidot ietvaru. Pēdējā nodaļā tiks izdarīti secinājumi un ieteikumi. Rezultāti. Pamatojoties uz aptauju, tika izstrādātas respondentu atsauksmes un divu transporta uzņēmumu statistikas stratēģijas ISO sistēmas ieviešanai, pilnveidošanai un attīstībai transporta nozarē Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Ir izstrādāts trīs veidu stratēģiju kopums (pielāgošanas, uzlabošanas un attīstības stratēģijas), lai pārvarētu šķēršļus ISO sistēmas ieviešanai, uzlabošanai un attīstībai transporta nozarē. Transporta uzņēmumi ISO sistēmā pavada mazāk stundu, un šīs stratēģijas var palielināt neliela transporta uzņēmuma tīro peļņu par 10-12%, bet vidēja lieluma transporta uzņēmuma tīro peļņu par 24-26%. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām un ir 85 lappuses garš, tajā ir 13 tabulas un 21 attēls, un 4 pielikumi un 29 literatūras avoti.
Keywords Transport industry, Quality Management System, Quality Control
Keywords in English Transport industry, Quality Management System, Quality Control
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 17:24:37