Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pilnveidošanas iespējas dzelzceļa pārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities for Improving Customs Control in Railway Transportation”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Anotācija Darba autore: Elvīra Livkina. Darba tēma: Muitas kontroles pilnveidošanas iespējas dzelzceļa pārvadājumos. Bakalaura darba mērķis: sniegt priekšlikumus muitas kontroles pasākumu pilnveidošanai dzelzceļa pārvadājumos. Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. Izpētīt starptautisko tirdzniecību un tās attīstības tendences. 2. Izpētīt un novērtēt preču pārvadāšanu pa dzelzceļu kā muitas kontroles objektu. 3. Izpētīt muitas kontroles metodes un veidus dzelzceļa transportā – dokumentu pārbaude un muitas fiziskā pārbaude. 4. Izpētīt muitas mērķus, funkcijas un uzdevumus starptautiskajā tirdzniecībā. 5. Izpētīt muitas riska faktorus un apdraudējumus dzelzceļa pārvadājumos. 6. Identificēt muitas kontroles īpatnības dzelzceļa pārvadājumos. 7. Veikt dzelzceļa kravas plūsmas un atklāto pārkāpumu analīzi Latgales reģionā. 8. Veikt secinājumus un piedāvāt priekšlikumus muitas kontroles pilnveidošanai dzelzceļa pārvadājumos. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Bakalaura darba pirmajā daļā tika apskatīta starptautiskā tirdzniecība un tās attīstības tendences; preču pārvadāšana pa dzelzceļu un dzelzceļa pārvadājumu un to kontroles nozīme. Detalizēti tika apskatīti muitas kontroles veidi un metodes. Tika aprakstītas muitas informatīvās sistēmas, noteikts, cik svarīgas ir informatīvās sistēmas dzelzceļa kravu muitas kontrolē, muitas kontroles metodes un muitas aprīkojumu izmantošanas iespējas. Bakalaura darba otrajā daļā tika apskatīti muitas mērķi un loma starptautiskajā tirdzniecībā. Šīs nodaļas ietvaros nodrošināts gan muitas funkciju un uzdevumu raksturojums, gan risku un apdraudējumu raksturojums, ar kuriem muitai jātiek galā. Bakalaura darba trešajā daļā tika veikts dzelzceļa pārvadājumu novērtējums un raksturotas muitas kontroles īpatnības dzelzceļa pārvadājumos. Tika veikta dzelzceļa kravu plūsmas analīze Latgales reģionā. Tika izpētīts muitas iestāžu darba apjoms, novērtēti veiktie muitas pasākumi un rezultāti, tika analizēta sadarbība ar citām Latvijas infrastruktūrām. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 58 lappuses bez pielikumiem. Darbs papildināts ar 21 attēliem. Darba uzrakstīšanā izmantots 42 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: muitas kontrole, dzelzceļš, kravu pārvadājumi, tiesiskā vide, starptautiskā tirdzniecībā
Atslēgas vārdi muitas kontrole, dzelzceļš, kravu pārvadājumi, tiesiskā vide, starptautiskā tirdzniecībā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs control, railway, freight transportation, legal environment, international trade.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 14:24:53