Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles pilnveidošanas iespējas dzelzceļa pārvadājumos”
Title in English “Possibilities for Improving Customs Control in Railway Transportation”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Abstract Darba autore: Elvīra Livkina. Darba tēma: Muitas kontroles pilnveidošanas iespējas dzelzceļa pārvadājumos. Bakalaura darba mērķis: sniegt priekšlikumus muitas kontroles pasākumu pilnveidošanai dzelzceļa pārvadājumos. Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. Izpētīt starptautisko tirdzniecību un tās attīstības tendences. 2. Izpētīt un novērtēt preču pārvadāšanu pa dzelzceļu kā muitas kontroles objektu. 3. Izpētīt muitas kontroles metodes un veidus dzelzceļa transportā – dokumentu pārbaude un muitas fiziskā pārbaude. 4. Izpētīt muitas mērķus, funkcijas un uzdevumus starptautiskajā tirdzniecībā. 5. Izpētīt muitas riska faktorus un apdraudējumus dzelzceļa pārvadājumos. 6. Identificēt muitas kontroles īpatnības dzelzceļa pārvadājumos. 7. Veikt dzelzceļa kravas plūsmas un atklāto pārkāpumu analīzi Latgales reģionā. 8. Veikt secinājumus un piedāvāt priekšlikumus muitas kontroles pilnveidošanai dzelzceļa pārvadājumos. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Bakalaura darba pirmajā daļā tika apskatīta starptautiskā tirdzniecība un tās attīstības tendences; preču pārvadāšana pa dzelzceļu un dzelzceļa pārvadājumu un to kontroles nozīme. Detalizēti tika apskatīti muitas kontroles veidi un metodes. Tika aprakstītas muitas informatīvās sistēmas, noteikts, cik svarīgas ir informatīvās sistēmas dzelzceļa kravu muitas kontrolē, muitas kontroles metodes un muitas aprīkojumu izmantošanas iespējas. Bakalaura darba otrajā daļā tika apskatīti muitas mērķi un loma starptautiskajā tirdzniecībā. Šīs nodaļas ietvaros nodrošināts gan muitas funkciju un uzdevumu raksturojums, gan risku un apdraudējumu raksturojums, ar kuriem muitai jātiek galā. Bakalaura darba trešajā daļā tika veikts dzelzceļa pārvadājumu novērtējums un raksturotas muitas kontroles īpatnības dzelzceļa pārvadājumos. Tika veikta dzelzceļa kravu plūsmas analīze Latgales reģionā. Tika izpētīts muitas iestāžu darba apjoms, novērtēti veiktie muitas pasākumi un rezultāti, tika analizēta sadarbība ar citām Latvijas infrastruktūrām. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 58 lappuses bez pielikumiem. Darbs papildināts ar 21 attēliem. Darba uzrakstīšanā izmantots 42 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: muitas kontrole, dzelzceļš, kravu pārvadājumi, tiesiskā vide, starptautiskā tirdzniecībā
Keywords muitas kontrole, dzelzceļš, kravu pārvadājumi, tiesiskā vide, starptautiskā tirdzniecībā.
Keywords in English Customs control, railway, freight transportation, legal environment, international trade.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 14:24:53