Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū
Nosaukums angļu valodā Integration of refugees and persons with alternative status into the Latvian labor market
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents LLU docente Dr.oec. Līga Jankova
Anotācija Bakalaura darba autore Asnāte Kalniņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācijas procesus Latvijas darba tirgū, detalizētāk pētot to izmaksas un ekonomiskos ieguvumus. Pirmajā daļā ietverta informācija par bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu jēdzieniem un būtību, analizēta integrācija un tās nozīme, kā arī patvēruma jomas normatīvo aktu ietvars. Otrā daļa sastāv no analīzes par patvēruma situāciju Latvijā no 2016. līdz 2021. gadam, īstenotajiem darba tirgus integrācijas atbalsta pasākumu projektiem un analizēta Eiropas Savienības dalībvalstu – Vācijas, Francijas un Spānijas pieredze starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrēšanā darba tirgū. Trešajā daļā tika novērtētas šo personu darba tirgus integrācijas politikas izmaksas, Ukrainas bēgļu situācija un no tās izrietošās izmaiņas bēgļu atbalsta sistēmā Latvijā, un balstoties uz darba devēju interviju atbildēm un analizētajiem zinātniskajiem rakstiem, tika izstrādāta integrācijas procesu SVID analīze, lai izvērtētu ekonomiskos ieguvumus valstij no starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanas. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi un sniegti ieteikumi veiksmīgākai bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācijai Latvijas darba tirgū. Bakalaura darba sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 75 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 11 tabulas un 14 pielikumi uz 15 lpp. Darbā izmantotas 83 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi bēgļi, integrācija, darba tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā refugees, integration, labor market
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 00:59:56