Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū
Title in English Integration of refugees and persons with alternative status into the Latvian labor market
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Astra Auziņa-Emsiņa
Reviewer LLU docente Dr.oec. Līga Jankova
Abstract Bakalaura darba autore Asnāte Kalniņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācijas procesus Latvijas darba tirgū, detalizētāk pētot to izmaksas un ekonomiskos ieguvumus. Pirmajā daļā ietverta informācija par bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu jēdzieniem un būtību, analizēta integrācija un tās nozīme, kā arī patvēruma jomas normatīvo aktu ietvars. Otrā daļa sastāv no analīzes par patvēruma situāciju Latvijā no 2016. līdz 2021. gadam, īstenotajiem darba tirgus integrācijas atbalsta pasākumu projektiem un analizēta Eiropas Savienības dalībvalstu – Vācijas, Francijas un Spānijas pieredze starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrēšanā darba tirgū. Trešajā daļā tika novērtētas šo personu darba tirgus integrācijas politikas izmaksas, Ukrainas bēgļu situācija un no tās izrietošās izmaiņas bēgļu atbalsta sistēmā Latvijā, un balstoties uz darba devēju interviju atbildēm un analizētajiem zinātniskajiem rakstiem, tika izstrādāta integrācijas procesu SVID analīze, lai izvērtētu ekonomiskos ieguvumus valstij no starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanas. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi un sniegti ieteikumi veiksmīgākai bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācijai Latvijas darba tirgū. Bakalaura darba sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 75 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 11 tabulas un 14 pielikumi uz 15 lpp. Darbā izmantotas 83 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords bēgļi, integrācija, darba tirgus
Keywords in English refugees, integration, labor market
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 00:59:56