Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas personāla rotācijas procesa analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Personnel Job Rotation Process”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Mūsdienās arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta cilvēkresursu vadības jautājumiem, jo motivēti un augstu produktīvi darbinieki ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem jebkuras organizācijas mērķu sasniegšanā. Rotācijas jeb pārcelšanas process ietekmē muitas ierēdņus un atstāj iespaidu uz muitas darbu kopumā, bet šī procesa ietekme nav pietiekoši izpētīta. Muitas amatpersonu rotācijas procesa mērķi ir attīstīt ierēdņu zināšanas, prasmes, kompetences, un vienlaikus nodrošināt korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu vai vismaz mazināšanu. Rotācijai jāmotivē darbiniekus strādāt jaunajā darba vietā ar lielāku degsmi nekā iepriekšējā. Teorētiskā un praktiskā līmenī tika pētīts, kā iepriekšminētie uzstādījumi īstenojas praksē un kā rotācijas process ietekmē Muitas pārvaldē strādājošos. Iegūtā informācija ļāva izstrādāt priekšlikumus Muitas pārvaldes ierēdņu rotācijas procesa pilnveidošanai. Pētījuma objekts ir Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes ierēdņu cilvēkresursu vadības sistēma, pētījuma priekšmets ir rotācijas metodes ietekme. Bakalaura darbu veido 4 daļas, kas satur 22 attēlus, 6 tabulas, 2 pielikumus un sastāda 62 lapaspuses, darbā tika izmantoti 86 informācijas avoti. Šī pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Valsts ieņēmumu dienestā pastāvošās ierēdņu rotācijas jeb pārcelšanas procesa pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. izpētīt mūsdienu cilvēkresursu vadības teorētiskās nostādnes, 2. izpētīt muitas ierēdņu pārcelšanas procesu un reglamentējošos normatīvos aktus, 3. apzināt muitas ierēdņu pārcelšanas procesa mērķus, 4. izstrādāt aptaujas jautājumus, veikt MKP ierēdņu anketēšanu par rotācijas procesu, 5. izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus ierēdņu pārcelšanas procesa pilnveidošanai. Par muitas ierēdņu rotācijas procesu nav atrodami pētījumi, tāpēc ikviens pētījums par šo procesu ir nozīmīgs. Bakalaura darbs tika prezentēts RTU IEVF Studentu zinātniskajā konferencē.
Atslēgas vārdi Muitas ierēdņu rotācijas process, rotācijas procesa ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs personnel job rotation process, influence of rotation process
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2022 23:35:42