Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas personāla rotācijas procesa analīze”
Title in English “Analysis of Customs Personnel Job Rotation Process”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Sandra Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Abstract Mūsdienās arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta cilvēkresursu vadības jautājumiem, jo motivēti un augstu produktīvi darbinieki ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem jebkuras organizācijas mērķu sasniegšanā. Rotācijas jeb pārcelšanas process ietekmē muitas ierēdņus un atstāj iespaidu uz muitas darbu kopumā, bet šī procesa ietekme nav pietiekoši izpētīta. Muitas amatpersonu rotācijas procesa mērķi ir attīstīt ierēdņu zināšanas, prasmes, kompetences, un vienlaikus nodrošināt korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu vai vismaz mazināšanu. Rotācijai jāmotivē darbiniekus strādāt jaunajā darba vietā ar lielāku degsmi nekā iepriekšējā. Teorētiskā un praktiskā līmenī tika pētīts, kā iepriekšminētie uzstādījumi īstenojas praksē un kā rotācijas process ietekmē Muitas pārvaldē strādājošos. Iegūtā informācija ļāva izstrādāt priekšlikumus Muitas pārvaldes ierēdņu rotācijas procesa pilnveidošanai. Pētījuma objekts ir Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes ierēdņu cilvēkresursu vadības sistēma, pētījuma priekšmets ir rotācijas metodes ietekme. Bakalaura darbu veido 4 daļas, kas satur 22 attēlus, 6 tabulas, 2 pielikumus un sastāda 62 lapaspuses, darbā tika izmantoti 86 informācijas avoti. Šī pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Valsts ieņēmumu dienestā pastāvošās ierēdņu rotācijas jeb pārcelšanas procesa pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. izpētīt mūsdienu cilvēkresursu vadības teorētiskās nostādnes, 2. izpētīt muitas ierēdņu pārcelšanas procesu un reglamentējošos normatīvos aktus, 3. apzināt muitas ierēdņu pārcelšanas procesa mērķus, 4. izstrādāt aptaujas jautājumus, veikt MKP ierēdņu anketēšanu par rotācijas procesu, 5. izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus ierēdņu pārcelšanas procesa pilnveidošanai. Par muitas ierēdņu rotācijas procesu nav atrodami pētījumi, tāpēc ikviens pētījums par šo procesu ir nozīmīgs. Bakalaura darbs tika prezentēts RTU IEVF Studentu zinātniskajā konferencē.
Keywords Muitas ierēdņu rotācijas process, rotācijas procesa ietekme
Keywords in English Customs personnel job rotation process, influence of rotation process
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 15.05.2022 23:35:42