Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums “Darbaspēka nodokļu konkurētspējas novērtējums Baltijas valstīs un Polijā”
Nosaukums angļu valodā “Labour Tax Competitiveness Assessment in the Baltic States and Poland”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Darbaspēka nodokļu konkurētspējas novērtējums Baltijas valstīs un Polijā”. Jebkuras valsts nodokļu sistēmas un ekonomiskās situācijas uzlabošanā īpaša loma ir darbaspēka nodokļu ķīlim, jo tas ietekmē bezdarba līmeni, uzņēmējdarbības vidi, ekonomisko aktivitāti un tautsaimniecības izaugsmi, produktivitāti, iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī valsts konkurētspēju starptautiskajā līmenī. Darbaspēka nodokļu ķīlis Eiropas Savienībā ir nesamērīgi augsts. Lai gan šobrīd pasaulē ir daudz ekonomisko aktualitāšu, kas ir saistītas ar Covid-19 pandēmiju, darbaspēka nodokļu ķīļa samazināšana ir ne mazāk aktuāls jautājums ne vien Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Pētījuma objekts – darbaspēka nodokļu ķīlis, pētījuma priekšmets – darbaspēka nodokļu konkurētspēja no ekonomiskās izaugsmes perspektīvas Baltijas valstīs un Polijā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darbaspēka nodokļu sasaisti ar valsts ekonomisko izaugsmi un identificēt fiskāli neitrālus ieteikumus darbaspēka nodokļu ķīļa samazināšanā. Darba praktiskā vērtība ir priekšlikumu izstrādāšana valsts budžetam ieņēmumu kompensēšanā, samazinot darbaspēka nodokļus. Šajā pētījumā tiks izmantotas vispārzinātniskās metodes (analīze un sintēze, abstrahēšana, monogrāfiskā jeb aprakstošā metode) un matemātiski statistiskās metodes (darba devēju izmaksu, nodokļu ķīļa aprēķināšana un salīdzināšana). Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. 1. daļā analīzes rezultātā tika konstatēts, ka starp Baltijas valstīm un Poliju lielākais darbaspēka nodokļu ķīlis ir Latvijā, 2. daļā tika izvērtēts darbaspēka nodokļu ķīlis kā galvenais faktors valsts konkurētspējai pasaules tirgū un izpētīti fiskāli neitrāli ieteikumi darbaspēka nodokļu ķīļa samazināšanā (piemēram, darbaspēka nodokļu novirzīšana uz nodokļiem ar mazāku ietekmi uz ekonomikas attīstību), savukārt 3. daļā tika izstrādāti vairāki priekšlikumi ieņēmumu kritumu kompensēšanā, samazinot darbaspēka nodokļus Latvijā. Darba apjoms ir 46 lapas, kas satur 17 attēlus un 12 tabulas. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti 9 secinājumi un 5 priekšlikumi. Bakalaura darba ietvaros tika izmantoti 49 informācijas avoti, t.sk. mācību grāmatas, LR normatīvie akti, zinātniskie pētījumi, starptautiskās publikācijas, statistiskās informācijas avoti u.c. interneta resursi.
Atslēgas vārdi Darbaspēka nodokļi, darbaspēka nodokļu ķīlis, konkurētspēja, nevienlīdzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour Taxes, labour tax wedge, competitiveness, inequality
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2022 21:06:16